Giải Lịch Sử Lớp 5 Ngắn Nhất

Lịch Sử Lớp 5, Để giải tốt sách giáo khoa Lịch Sử Lớp 5 gồm lý thuyết và bài tập, lời giải hay giới thiệu bạn học bộ lời giải hay, chi tiết Lịch sử 5.

LỊCH SỬ LỚP 5

Mục lục giải bài tập SGk Lịch Sử Lớp 5 bạn học cùng kham khảo!

Bài 1: “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định

Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

Bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài 8: Xô viết Nghệ – Tĩnh

Bài 9: Cách mạng mùa thu

Bài 10: Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập

Bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Bài 13: “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”

Bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”

Bài 15: Chiến thằng Biên giới thu – đông 1950

Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Bài 18: Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

Bài 19: Nước nhà bị chia cắt

Bài 20: Bến Tre đồng khởi

Bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Bài 22: Đường Trường Sơn

Bài 23: Sấm sét đêm giao thừa

Bài 24: Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

Bài 25: Lễ kí Hiệp định Pa-ri

Bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập

Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước

Bài 28: Xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Bài 29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

Chúc các bạn học và thi tốt!

You might like

About the Author: Nguyễn Thị Cẩm Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.