Giải Lịch Sử Lớp 5 Ngắn Nhất

Giải Lịch Sử Lớp 5 Ngắn Nhất

Lịch Sử Lớp 5, Để giải tốt sách giáo khoa Lịch Sử Lớp 5 gồm lời giải lý thuyết và bài tập, lời giải hay giới thiệu bạn học bộ lời giải hay, chi tiết bộ môn Lịch sử 5.

LỊCH SỬ LỚP 5

Mục lục giải bài tập SGk Lịch Sử Lớp 5 bạn học cùng kham khảo!

Bài 1: “Bình Tây Đại Nguyên Soái” Trương Định

Bài 2: Nguyễn Trường Tộ Mong Muốn Canh Tân Đất Nước

Bài 3: Cuộc Phản Công Ở Kinh Thành Huế

Bài 4: Xã Hội Việt Nam Cuối Thế Kỉ XIX – Đầu Thế Kỉ XX

Bài 5: Phan Bội Châu Và Phong Trào Đông Du

Bài 6: Quyết Chí Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước

Bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam Ra Đời

Bài 8: Xô Viết Nghệ – Tĩnh

Bài 9: Cách Mạng Mùa Thu

Bài 10: Bác Hồ Đọc Tuyên Ngôn Độc Lập

Bài 11: Ôn Tập: Hơn Tám Mươi Năm Chống Thực Dân Pháp Xâm Lược Và Đô Hộ (1858 – 1945)

Bài 12: Vượt Qua Tình Thế Hiểm Nghèo

Bài 13: “Thà Hi Sinh Tất Cả, Chứ Nhất Định Không Chịu Mất Nước”

Bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc “Mồ Chôn Giặc Pháp”

Bài 15: Chiến Thắng Biên Giới Thu – Đông 1950

Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Bài 17: Chiến Thắng Lịch Sử Điện Biên Phủ

Bài 18: Ôn Tập: Chín Năm Kháng Chiến Bảo Vệ Độc Lập Dân Tộc (1945 – 1954)

Bài 19: Nước Nhà Bị Chia Cắt

Bài 20: Bến Tre Đồng Khởi

Bài 21:Nhà Máy Hiện Đại Đầu Tiên Của Nước Ta

Bài 22: Đường Trường Sơn

Bài 23: Sấm Sét Đêm Giao Thừa

Bài 24: Chiến Thắng “Điện Biên Phủ Trên Không”

Bài 25: Lễ Kí Hiệp định Pa-ri

Bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập

Bài 27: Hoàn Thành Thống Nhất Đất Nước

Bài 28: Xây Dựng Nhà Máy Thủy Điện Hòa Bình

Bài 29: Ôn Tập: Lịch Sử Nước Ta Từ Giữa Thế Kỉ XIX Đến Nay

Xem thêm 

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các lời giải hay lớp 5 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *