Bài 12: Vượt Qua Tình Thế Hiểm Nghèo

Lời giải hay Lịch sử 5 Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo, với lời giải ngắn gọn bao gồm trả lời câu hỏi và lời giải bài tập SGK trang 25, 26, 27 giúp học sinh dễ dàng soạn bài và ôn luyện

Câu hỏi Bài 12 trang 25: Vì sao nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?

Hướng dẫn trả lời

Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” vì:

 1. Ngay sau cách mạng, các nước đế quốc cấu kết thế lực phản động bao vây chống phá chính quyền non trẻ.
 2. Lũ lụt, hạn hán tàn phá nông nghiệp.
 3. Nạn đói cướp đi sinh mạng hơn 2 triệu đồng bào.
 4. Hơn 90% đồng bào mù chữ. Tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra.

Câu hỏi Bài 12 trang 25: Em có cảm nghĩ gì về việc làm của Bác Hồ qua câu chuyện trên?

Hướng dẫn trả lời

 • Việc làm của Bác cho thấy Bác là một vị lãnh tụ vô cùng giản dị, yêu thương nhân dân. Bác là tấm gương để nhân dân ta học tập và noi theo.
 • Việc làm của Bác cổ vũ rất lớn tinh thần của toàn dân tộc trong những ngày tháng gian khổ “Ngàn cân treo sợi tóc”.

Câu hỏi Bài 12 trang 26: Theo em, những sự việc trên nói lên truyền thống gì của nhân dân ta?

Hướng dẫn trả lời

Truyền thống tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau.

Câu 1 trang 27: Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám?

Hướng dẫn trả lời

 1. Ngay sau cách mạng tháng tám, các nước đế quốc cấu kết thế lực phản động bao vây chống phá chính quyền non trẻ.
 2. Lũ lụt, hạn hán tàn phá nông nghiệp.
 3. Nạn đói cướp đi sinh mạng hơn 2 triệu đồng bào.
 4. Hơn 90% đồng bào mù chữ. Tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra.

Câu 2 trang 27: Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”?

Hướng dẫn trả lời

 • Để chống lại “giặc đói”:

Lập “hũ gạo cứu đói”, “ngày đồng tâm”,… dành gạo cho dân nghèo

Dân nghèo được chia ruộng, đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất nông nghiệp.

 • Để chống “giặc dốt”:

Mở lớp bình dân học vụ ở khắp nơi để xóa nạn mù chữ.

Trường học được mở thêm, trẻ em nghèo được đến trường.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các lời giải hay lớp 5 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *