Giải SGK Tiếng Anh 9 Unit 1 Listen And Read

Giải SGK Tiếng Anh 9 Unit 1 Listen And Read

Hướng dẫn giải chi tiết Unit 1 Listen and Read Tiếng Anh 9 với lời giải hay chi tiêt giúp các bạn dễ dàng trả lời các câu hỏi và giải bài tập SGK Tiếng Anh 9.

Đề bài

LISTEN AND READ

Lan’s Malaysian pen pal, Razali Maryam, was staying with Lan last week. Maryam is from Kuala Lumpur. Maryam and Lan have been pen pals for over two years and they correspond at least once every two weeks, but this was their first meeting.

On Maryam’s first day in Ha Noi, Lan took her to Hoan Kiem Lake. Like Kuala Lumpur, Ha Noi is a busy modern city. Maryam was really impressed by the beauty of the city and by the friendliness of its people.

Over the next few days, the girls visited Ho Chi Minh’s Mausoleum, the History Museum and the Temple of Literature, as well as many beautiful parks and lakes in Ha Noi. On Friday, Maryam wanted to visit the mosque on Hang Luoc Street. Lan used to walk past the mosque on her way to primary school. However, this was Lan’s first visit. She enjoyed the peaceful atmosphere while Maryam was praying.

“I wish you had a longer vacation,” Lan said to Maryam at the end of the week.

“Yes, I wish I had more time to get to know your beautiful country better. Lan, would you like to come and visit me next summer?” Maryam asked.

“That would be great! However, it seems very difficult for me to have a trip abroad. It all depends on my parents. Anyway, we’ll keep in touch.”

Hướng dẫn dịch:

Razali Maryam, một bạn tâm thư người Ma-lai-xi-a của Lan, ở với Lan tuần rồi. Maryam quê ở Kuala Lumpur. Maryam và Lan là bạn tâm thư hơn hai năm nay và họ đã trao đổi thư từ ít nhất hai tuần một lần, nhưng đây là lần gặp gỡ đầu tiên của họ.

Vào ngày đầu tiên của Maryam ở Hà Nội, Lan đưa cô ấy đến Hồ Hoàn Kiếm. Giống như Kuala Lumpur, Hà Nội là một thành phố hiện đại nhộn nhịp. Maryam thực sự cảm kích với vẻ đẹp của thành phố và tính hiếu khách của dân chúng.

Vào ít ngày kế tiếp, hai cô gái thăm lăng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử và Văn Miếu, cũng như nhiều công viên và hồ đẹp ở Hà Nội. Vào ngày Thứ Sáu, Maryam muốn thăm nhà thờ Hồi giáo ở đường Hàng Lược. Lan đã từng đi bộ qua nhà thờ trên đường đến trường Tiểu học. Tuy nhiên, đây là lần thăm đầu tiên của Lan. Cô thích thú bầu không khí thanh bình trong khi Maryam Cầu nguyện.

Vào ngay cuối của tuần lễ, Lan nói với Maryam, “Tôi ước gì bạn có kì nghỉ lâu hơn.” Maryam hỏi: “Vâng. Tôi ước gì có nhiều thời gian hơn đế biết rõ hơn đất nước xinh đẹp của bạn Lan. Mùa hè tới, bạn đến thăm tôi nhé.” “Điều đó thật tuyệt. Tuy nhiên, dường như rất khó cho tôi có một chuyến du lịch ở ngoại quốc. Tất cả tùy thuộc vào cha mẹ tôi. Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ liên lạc với nhau.”

Choose the correct option to complete the sentences.

(Chọn câu đúng điền vào các câu.)

1. Lan and Maryam usually write to one another every __________.

A. two years

B. month

C. two weeks

D. day

2. Maryam was impressed because .

A. Ha Noi was big and modem

B. Ha Noi people were friendly

C. Ha Noi was different from Kuala Lumpur

D. Ha Noi and Kuala Lumpur were the same

3. The girls went to see .

A. famous places in Ha Noi

B. areas for recreation

C. a place of worship

D. all the above

4. Maryam wanted to .

A. visit Ha Noi the next summer

B. invite Lan to Kuala Lumpur

C. stay in Ha Noi

D. visit Ho Chi Minh City

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

1. C 2. B 3. D 4. B
1. C: Lan and Maryam usually write to one another every two weeks.

(Lan và Maryam thường viết thư cho nhau hai tuần một lần.)

2. B: Maryam was impressed because Ha Noi people were friendly.

(Maryam rất ấn tượng vì người Hà Nội thân thiện.)

3. D: The girls went to see famous places in Ha Noi, areas for recreation, a place of worship.

(Các cô gái đã đi xem các địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội, các khu vui chơi giải trí, một nơi thờ cúng.)

4. B: Maryam wanted to invite Lan to Kuala Lumpur.

(Maryam muốn mời Lan đến Kuala Lumpur.)

Chúng tôi chúc các bạn học tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *