Chính sách bảo mật

Giới Thiệu Về Loigiaionline.com

Lời giải hay là ứng dụng hỗ trợ các bạn học sinh trong việc học tập và giải đáp câu hỏi trong quá trình học tập

Quyền Sử Hữu Ứng Dụng

Ứng dụng này được phát triển và sử hữu bởi công ty Bignet Slutions, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa trong ứng dụng: các sửa đổi bổ sung, cập nhật của Ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Bignet Slutions và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm hại tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sụ đồng ý và cho phép bằng văn bản của Cty.

Quyền Sử Dụng Ứng Dụng

Bạn có quyền sử dụng ứng dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hình vi sau đây nếu không có sự đồng ý trong văn bản của Cty.

Sử dụng ứng dụng cho các mục đích trái quy định của pháp luật

Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở lời giải hay

Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa ra một phần hoặc toàn bộ ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba

Sử dụng ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân)

Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của lời giải hay (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);

Phát tán các chương trình đọc hại, virut hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khắc nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng

Đăng nhập và sử dụng Ứng dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển cấp quyền hoặc cấp thuận của Cty..

Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng dụng;

Sử dụng Ứng dụng để đăng tải, chuyển, Truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm phát luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;

Các hình thức vi phạm khác

Bảo Mật Và Sử Dụng Dữ Liệu Người Dùng

Ứng dụng có thể sử dụng các thông tin về thiết bị, tài khoản của bạn của bạn cho các mục đích sau

Quyền truy cập internet: Ứng dụng sử dụng quyền này để giúp bạn lấy các nội dung học liệu cần thiết

Quyền lưu trữ trên bộ nhớ ngoài: Ứng dụng sử dụng quyền này để lưu lại các bài viết bạn muốn lưu về máy để xem ngay cả khi không có mạng

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của bạn trên website loigiaionline.com được lời giải hay cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của loigiaionline.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng về việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích

Khi phát hiên thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng vui ̣ lòng gửi email khiếu nại đến email: [email protected] để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ viêc cho Ban quản ̣ trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.

Các thuật ngữ chính được hiểu như sau:

Cookie và các công nghệ tương tự: Cookie là một tệp nhỏ chứa một chuỗi các ký tự được gửi tới máy tính của Bạn khi Bạn truy cập một trang web. Khi Bạn truy cập lại trang web, cookie cho phép trang web đó nhận dạng trình duyệt của Bạn. Cookie có thể lưu trữ tùy chọn của người dùng và các thông tin khác. Bạn có thể đặt lại trình duyệt thành từ chối tất cả cookie hoặc cho biết thời điểm gửi cookie. Tuy nhiên, một số tính năng hoặc sản phẩm, dịch vụ của trang web có thể không hoạt động đúng cách nếu không có cookie.

Thiết bị: Là một máy tính có thể dùng để truy cập các sản phẩm, dịch vụ của Google. Ví dụ: thiết bị có thể là máy tính để bàn, máy tính bảng hay điện thoại thông minh.

Địa chỉ IP: Mọi thiết bị kết nối Internet được gán một số gọi là địa chỉ giao thức Internet (IP). Các số này thường được gán theo nhóm địa lý. Địa chỉ IP có thể thường được sử dụng để xác định vị trí mà một thiết bị đang kết nối Internet từ đó.

Bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng: Là một kho lưu trữ trên thiết bị. Bộ nhớ này có thể, chẳng hạn, cho phép ứng dụng web chạy mà không cần kết nối internet và cải thiện hiệu suất của ứng dụng Bạng cách cho phép tải nội dung nhanh hơn.

BIGNET SLUTIONS