Tóm Tắt Lý Thuyết Bài 2-3 Sinh Học 9

Tóm Tắt Lý Thuyết Bài 2-3 Sinh Học 9

Để học Sinh học Lớp 9 thật tốt thì sau đây loigiaihay sẽ tóm tắt lý thuyết bài 2-3 Sinh Học 9 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, mục đích để giúp cho các bạn có thể học tốt hơn.

Thí Nghiệm Của Menđen

Menden chọn các giống đậu Hà Lan khác nhau về 1 cặp tính trạng.

Các bước thí nghiệm của Menden:

Bước 1: Ở cây chọn làm mẹ (cây hoa đỏ) cắt bỏ nhị từ khi chưa chín

Bước 2: Ở cây chọn làm bố (cây hoa trắng) khi nhị chín lấy hạt phấn rắc lên đầu nhụy của cây làm mẹ (cây hoa đỏ)​ → thu được F1

Bước 3: Cho F1 tự thụ phấn → F2.

Kết quả một số thí nghiệm của Menden:

Menden gọi tính trạng biểu hiện ở F1 là tính trạng trội (hoa đỏ), tính trạng xuất hiện mới ở F2 là tính trạng lặn (hoa trắng).

Hoa đỏ, hoa trắng là kiểu hình →​ kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.

Kết luận:

“Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân lí tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn”.

Xem Thêm

 1. Giải Bài Tập SGK Sinh Học 9 Ngắn Nhất
 2. Trắc Nghiệm GDCD 10 Có Đáp Án
 3. Soạn Văn 8 (Siêu Ngắn)

Menđen Giải Thích Kết Quả Thí Nghiệm

Quy ước:

 • Gen A hoa đỏ
 • Gen a hoa trắng
 • Cây đậu hoa đỏ thuần chủng kiểu gen AA Cây đậu hoa trắng thuần chủng kiểu gen aa

Nhận xét:

 • F1 kiểu gen Aa dị hợp tử 100%, kiểu hình 100% hoa đỏ
 • F2: kiểu gen 1AA : 2Aa : 1aa, kiểu hình 3 đỏ : 1 trắng.

F2 có tỷ lệ kiểu hình 3 đỏ : 1 trắng vì: kiểu gen Aa biểu hiện kiểu hình giống kiểu gen AA

 • AA có kiểu gen đồng hợp cho kiểu hình hoa đỏ → KG chứa cặp gen tương ứng giống nhau là kiểu gen đồng hợp (KG đồng hợp trội AA, KG đồng hợp lặn aa)
 • Aa có kiểu gen dị hợp cho kiểu hình hoa đỏ → KG chứa cặp gen tương ứng khác nhau gọi là kiểu gen dị hợp.

Vậy Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể.

Giải thích kết quả thí nghiệm: Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đó là cơ chế di truyền các tính trạng.

Nội dung của quy luật phân li: “trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.”

Lai Phân Tích

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể. Ví dụ: kiểu gen AA quy định hoa đỏ, kiểu gen aa quy định hoa trắng. Kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng giống nhau gọi là thể đồng hợp như: AA – thể đồng hợp trội, aa – kiểu đồng hợp lặn. Kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng khác nhau gọi là thể dị hợp (Aa). Như trong thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa đỏ ở F2 do 2 kiểu gen AA và Aa cùng biểu hiện.

Lai Phân Tích Sinh Học 9

Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp, còn kết quả phép lai là phân tích thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp.

Ý Nghĩa Của Tương Quan Trội – Lặn

Tương quan trôi – lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng trên cơ thê thực vật- động vật và người. Thông thường các tính trạng trội là các tính trạng tốt, còn những tính trạng lặn là những tính trạng xấu. Một mục tiêu của chọn giống là xác định được các tính trạng trội và tập trung nhiều gen trội quý vào một kiểu gen để tạo ra giống có giá trị kinh tế cao.

Ý Nghĩa Của Tương Quan Trội - Lặn

Trong sản xuất, để tránh sự phân li tính trạng diễn ra. trong đó xuất hiện tính trạng xấu ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất của vật nuôi, cây trồng, người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống.

Xem Thêm

 1. Giải Bài tập SGK Tin Học Lớp 4
 2. Cách Ghi Nhớ Các Thì Trong Tiếng Anh
 3. Giải Sách Bài Tập Toán 10

Trội Không Hoàn Toàn

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trung gian giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1

Một trường hợp khác với kết quả thí nghiệm của Menđen là cơ thế lai F1 mang tính trạng trung gian giữa bổ và mẹ (di truyền trung gian hay trội không hoàn toàn)

Lời Kết 

Trên đây chúng tôi đã cung cấp về tóm tắt lý thuyết Sinh Học 9 Bài 2 – 3 một cách chi tiết nhất. Hi vọng qua bài viết này các bạn có thể chuẩn bị cho việc học trở nên dễ dàng hơn. Chúc các bạn học và thi tốt nhé!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *