Bài 15: Chiến Thắng Biên Giới Thu – Đông 1950

Lời giải hay Lịch sử 5 bài 15: Chiến Thắng Biên Giới Thu – Đông 1950, với lời giải ngắn gọn bao gồm trả lời câu hỏi và lời giải bài tập SGK trang 25, 26, 27 giúp học sinh dễ dàng soạn bài và ôn luyện.

Nêu cảm tưởng của em khi quan sát hình 1.

Hướng dẫn giải

Cảm tưởng của em khi quan sát hình 1 là:

Bác Hồ là một vị lãnh tụ, có thể chỉ cần ở căn cứ đưa ra chỉ đạo nhưng Bác lại trực tiếp ra mặt trận để quan sát. Có thể thấy Người một lòng vì dân vì nước, không quản khó khăn, gian khổ.

Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện điều gì?

Hướng dẫn giải

Hành động đó thể hiện lòng quả cảm, hi sinh, dù chết cũng không chịu khuất phục của nhân dân ta. Đó là tình yêu nước mãnh liệt, sâu nặng.

Bài 1 trang 35 SGK Lịch sử 5: Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 nhằm mục đích gì?

Hướng dẫn giải

Quân ta quyết định mở chiến dịch nhằm giải phóng một phần biên giới, củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế.

Bài 2 trang 35 SGK Lịch sử 5: Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.

Hướng dẫn giải

Qua 29 ngày đêm chiến đấu, ta đã:

  1. Diệt và bắt sống hơn 8000 tên địch, giải phóng một số thị xã và thị trấn, làm chủ 750 km trên dải biên giới Việt – Trung.
  2. Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng.
  3. Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các lời giải hay lớp 5 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *