Bài 6: Quyết Chí Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước

Bài 6: Quyết Chí Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước

Lời giải chi tiết Lịch Sử lớp 5 bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước giúp các bạn giải tốt môn Lịch Sử lớp 5

Câu hỏi Bài 6 trang 15: Em biết gì thêm về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành?

Hướng dẫn trả lời

Nam Đàn – Nghệ An là nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Đây cũng là quê hương của cụ Phan Bội Châu.

Nguyễn Tất Thành có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung.

Chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân, Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Câu hỏi bài 6 trang 15: Vì sao Nguyễn Tất Thành muốn tìm con đường cứu nước mới?

Hướng dẫn trả lời

Vì tất cả các con đường cứu nước trước đó đều đã thất bại.

Nguyễn Tất Thành khâm phục các anh hùng đi trước nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ. Vì vậy, Người tìm một con đường cứu nước mới.

Câu 1 trang 15: Hãy nêu những khó khăn của Nguyễn Tất Thành khi dự định ra nước ngoài?

Hướng dẫn trả lời

Nguyễn Tất Thành ra đi với hai bàn tay trắng không tiền bạc, không người thân. Những lúc ốm đau cũng chỉ có một mình.

Với tình yêu tổ quốc, Người chấp nhận làm mọi công việc nặng nhọc, nguy hiểm để có thể ra nước ngoài.

Câu 2 trang 15: Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước?

Hướng dẫn trả lời

Nguyễn Tất Thành có lòng yêu nước nồng nàn, ước mong một ngày đồng bào thoát khỏi cảnh nô lệ, vì vậy Người quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.

Xem thêm các lời giải hay lớp 5 khác tại Đây

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *