Giải Bài Tập SGK Lịch Sử 12

Giải Bài Tập SGK Lịch Sử 12

Giải Lich Sử 12 loạt lời giải chi tiết, ngắn gọn và mới nhất giúp học sinh dễ dàng tra cứu tài liệu bộ môn lịch sử lớp 12.

GIẢI LỊCH SỬ 12

Các bài giải bài tập Lịch Sử 12 được lời giải hay biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa giúp bạn học giỏi môn Lịch Sử lớp 12.

Phần Một : Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại Từ Năm 1945 Đến Năm 2000

Chương I. Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 – 1949)

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949- giải lịch sử lớp 12)

Chương II. Liên Xô Và Các Nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000) Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Chương III. Các Nước Á, Phi Và Mĩ Latinh (1945 – 2000)

Bài 3. Các nước Đông Bắc Á (giải lịch sử lớp 12)

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Chương IV. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000)

Bài 6. Nước Mĩ

Bài 7. Tây Âu

Bài 8. Nhật Bản (giải lịch sử lớp 12)

Chương VI. Cách Mạng Khoa Học – Công Nghệ Và Xu Thế Toàn Cầu Hóa

Bài 10. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 (lịch sử lớp 12)

Phần Hai(Giải Lịch Sử 12): Lịch Sử Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 2000

Chương I. Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (lịch sử lớp 12)

Chương II. Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935 (SGK Lịch Sử lớp 12)

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 – 1939

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Chương III. Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954

Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954- lich sử lớp 12)

 Đề cương ôn tập học kì 1 Lịch sử 12

Xem thêm

Chương IV.  Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975

Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975- giải lịch sử lớp 12)

Chương V. Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (SGK Lịch Sử lớp 12)

Đề cương ôn tập học kì 2 lịch sử lớp 12

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Xem thêm các lời giải hay lớp 12 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *