Soạn Lịch Sử 5 Bài 5

Bài 5: Phan Bội Châu Và Phong Trào Đông Du

Mục lục giải chi tiết các câu hỏi Lịch Sử lớp 5 Bài 5 để các bạn cùng kham khảo!

Câu hỏi Lịch Sử lớp 5 Bài 5 trang 13: Tại sao trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, nhóm thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập?

Trả lời:

Vì họ có khao khát, mong muốn dùng những kiến thức học được ở Nhật Bản để giúp đất nước giành tự do, độc lập.

Câu hỏi Lịch Sử lớp 5 Bài 5 trang 13: Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học?

Trả lời:

Chính phủ Nhật nhận được nhiều lợi ích nếu cấu kết với Pháp nên Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học.

Câu 1 trang 13 Lịch Sử lớp 5: Em hãy kể lại phong trào Đông du?

Trả lời:

– Phan Bội Châu lớn lên khi đất nước đã bị thực dân Pháp đô hộ. Ông day dứt lo tìm con đường giải phóng dân tộc.

– Cùng với những người chung chí hướng, ông lập Hội Duy tân (1904).

– Năm 1905, Phan Bội Châu tới Nhật Bản và được một số người Nhật hứa giúp đỡ. Phan Bội Châu về nước, vận động thanh niên sang Nhật học.

– Ông ra sức tuyên truyền, cổ động cho phong trào Đông du. Vì vậy, tiền của nhân dân trong nước ủng hộ ngày càng nhiều và hàng trăm thanh niên nô nức sang Nhật học. Ai cũng mong mau chóng học xong để trở về cứu nước.

Câu 2 trang 13 Lịch Sử lớp 5: Vì sao phong trào Đông du thất bại?

Trả lời:

– Vì Phan Bội Châu và những người yêu nước chưa hiểu được bản chất của những nước đế quốc trong đó có Nhật Bản.

– Chính phủ Nhật Bản cấu kết với Pháp.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *