Bài 18: Ôn Tập: Chín Năm Kháng Chiến Bảo Vệ Độc Lập Dân Tộc (1945 – 1954)

Lời giải hay Lịch sử 5 Bài 18: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc, với lời giải ngắn gọn, chi tiết bao gồm trả lời các câu hỏi và lời giải bài tập SGK trang 40, là tài liệu hữu ích giúp học sinh soạn và ôn luyện hiệu quả.

Câu 1 trang 40 Lịch Sử 5: 

Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên ba loại “giặc” mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945?

Hướng dẫn trả lời

– Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ “Ngàn cân treo sợi tóc”.

– Ba loại giặc đó là: “giặc ngoại xâm”, “giặc dốt” và  “giặc đói”.

Câu 2 trang 40 Lịch Sử 5:

“Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!”

Em hãy cho biết: Chín năm đó được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?

Hướng dẫn trả lời

Chín năm đó bắt đầu vào năm 1945, kết thúc năm 1954.

Câu 3 trang 40 Lịch Sử 5: 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì? Lời khẳng định ấy khiến em liên tưởng tới bài thơ nào ra đời trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (đã học ở lớp 4)?

Hướng dẫn trả lời

– Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định lòng quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập, tự do của nhân dân ta.

– Dù cho quân giặc có mạnh đến đâu cũng không ngăn nổi lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam.

– Bài thơ “Nam quốc sơn hà” (Sông núi nước Nam) của Lý Thường Kiệt.

Câu 4 trang 40 Lịch Sử 5: 

Hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp?

Hướng dẫn trả lời

Sáng 20 – 12 – 1946: Bác Hồ đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

– Thu – đông 1947: Chiến thắng Việt Bắc

Thu – đông 1950: Chiến thắng Biên giới thu – đông

– 17 giờ 30 phút ngày 7 – 5 – 1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các lời giải lớp 5 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *