Bài 22: Đường Trường Sơn

Lời giải hay Lịch sử 5 bài 22: Đường Trường Sơn, với lời giải đầy đủ và chi tiết được chúng tôi biên soạn giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi trong SGK Lịch sử 5 trang 48, 49 nhằm củng cố các kiến thức Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta.

Câu hỏi trang 48 Lịch sử 5: Hình 2 gợi cho em suy nghĩ gì?

Hướng dẫn trả lời

Qua hình trên gợi cho em suy nghĩ : Người dân Việt Nam đồng lòng giúp đỡ, viện trợ đồng bào miền Nam chiến đấu với quân xâm lược. Họ không quản khó khăn, gian khổ, không tiếc sức người, sức của để tri viện cho miền Nam giành độc lập, thống nhất nước nhà.

Câu 1 Lịch Sử 5: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

Hướng dẫn trả lời

Để đáp ứng nhu cầu chi viện lương thực, vũ khí, sức người,… cho miền Nam, ngày 19 – 5 – 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn.

Đường Trường Sơn hay còn được gọi là đường Hồ Chí Minh.

Câu 2: Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta?

Hướng dẫn trả lời

  • Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước đường Trường Sơn là tuyến giao thông quân sự quan trọng chi viện sức người, vũ khí, lương thực, của cải…cho chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam.
  • Đường Trường Sơn là biểu tượng cho ý chí quyết thắng của dân tộc Việt Nam.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các lời giải hay lớp 5 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *