Bài 19: Nước Nhà Bị Chia Cắt

Lời giải hay Lịch sử 5 Bài 19: Nước nhà bị chia cắt, với lời giải ngắn gọn, chi tiết bao gồm trả lời câu hỏi và lời giải bài tập SGK trang 42, 43, là tài liệu hữu ích giúp học sinh ôn luyện và giải bài tập hiệu quả.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 5 Bài 19 trang 42: Nêu dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ?

Hướng dẫn trả lời

– Trong thời gian Pháp rút quân, Mĩ dần dần thay chân Pháp xâm lược miền Nam, đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống, lập ra chính quyền tay sai.

– Đế quốc Mĩ và chính quyền Diệm ra sức chống phá cách mạng, khủng bố dã man những người đòi hiệp thương thống nhất đất nước.

– Thực hiện “tố cộng”, “diệt cộng”.

Câu 1 trang 43 Lịch Sử 5: Nêu tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ?

Hướng dẫn trả lời

Miền Bắc: được giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Miền Nam: Mĩ thay Pháp xâm lược miền Nam, lập chính quyền Ngô Đình Diệm, ra sức chống phá cách mạng.

Câu 2 trang 43 Lịch Sử 5: Hãy nêu tội ác của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đối với đồng bào miền Nam?

Hướng dẫn trả lời

– Phá hoại Hiệp định Giơ–ne-vơ

– Ra sức, chống phá lực lượng cách mạng.

– Khủng bố dã man những người đòi hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.

– Thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng” và khẩu hiệu “giết nhầm còn hơn bỏ sót” giết hại dã man các chiến sĩ cách mạng và nhân dân vô tội.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các lời giải hay lớp 5 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *