Bài 13: “Thà Hi Sinh Tất Cả, Chứ Nhất Định Không Chịu Mất Nước”

Lời giải hay Lịch sử 5 Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo, với lời giải ngắn gọn bao gồm trả lời câu hỏi và lời giải bài tập SGK trang 28, 30 giúp học sinh dễ dàng soạn bài và ôn tập.

Câu hỏi Bài 12 trang 28: Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì?

Hướng dẫn trả lời

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

Câu 1 trang 30: Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp?

Hướng dẫn trả lời

  1. Sau khi đánh chiếm Sài Gòn, thực dân Pháp mở rộng xâm lược Nam Bộ, đánh chiếm Hải Phòng, Hà Nội.
  2. Ngày 18 – 12 – 1946, Pháp gửi tối hậu thư đe doạ, đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng.
  3. Nếu ta không chấp nhận thì chúng sẽ nổ súng tấn công; bắt đầu từ ngày 20 – 12 – 1946, quân đội Pháp sẽ đảm nhiệm việc trị an ở Hà Nội.

Câu 2 trang 30: Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì?

Hướng dẫn trả lời

  • Đêm 18 rạng sáng 19 – 12 – 1946, Trung ương Đảng và Chính phủ họp, quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.
  • Những chiến sĩ Vệ quốc quântự vệ của Thủ đô đã giành giật với địch từng góc phố.
  • Ròng rã 60 ngày đêm, ta đánh hơn 200 trận, loại khỏi vòng chiến đấu gần 2000 tên, giam chân địch để bảo vệ cho hàng vạn đồng bào và Chính phủ rời thành phố về căn cứ kháng chiến.
  • Ở các địa phương khác trong cả nước, cuộc chiến đấu chống quân xâm lược cũng diễn ra quyết liệt.
  • Nhân dân ta chuẩn bị kháng chiến lâu dài với niềm tin “kháng chiến nhất định thắng lợi”.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các lời giải hay lớp 5 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *