Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt 5

Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt 5

Soạn và giải vbt Tiếng Việt lớp 5, để giúp học sinh học tốt lý thuyết và giải tốt bài tập bộ môn này, tuyển tập loạt bài giải chi tiết với đầy đủ nội dung tập 1, tập 2 giúp cho học sinh dễ dàng tra cứu và học tập.

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 5

Dưới đây là những lời giải vbt Tiếng Việt lớp 5 được lời giải hay biên soạn, bám sát chương trình sách giáo khoa trên lớp và là tài liệu kham khảo hữu ích cho học sinh và phụ huynh.

VBT Tiếng Việt 5 – Tập 1

Tuần 1

Chính tả – Tuần 1

Luyện từ và câu – Từ đồng nghĩa

Tập làm văn – Cấu tạo của bài văn tả cảnh

Luyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh

Tuần 2 (vbt Tiếng Việt lớp 5)

Chính tả – Tuần 2

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Tổ quốc

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh

Luyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa

Tập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tuần 3

Chính tả – Tuần 3

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Nhân dân

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 16, 17

Luyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 19, 20, 21

Tuần 4

Chính tả – Tuần 4

Luyện từ và câu – Từ trái nghĩa

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 23, 24

Luyện từ và câu – Luyện tập về từ trái nghĩa

Tập làm văn – Tả cảnh

Tuần 5

Chính tả – Tuần 5

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Hòa bình

Tập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê

Luyện từ và câu – Từ đồng âm

Tuần 6

Chính tả – Tuần 6

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Hữu nghị – hợp tác

Tập làm văn – Luyện tập làm đơn

Luyện từ và câu – Dùng từ đồng âm để chơi chữ

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 38, 39, 40

Tuần 7

Chính tả – Tuần 7

Luyện từ và câu – Từ nhiều nghĩa

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 43, 44, 45

Luyện từ và câu – Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 46, 47

Tuần 8

Chính tả – Tuần 8

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên trang 49, 50

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 50, 51

Luyện từ và câu – Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 54, 55, 5

Tuần 9

Chính tả – Tuần 9

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Thiên nhiên trang 58

Tập làm văn – Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 59, 60

Luyện từ và câu – Đại từ

Tập làm văn – Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 62, 63, 64

Tuần 10

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 1 – Tuần 10

Ôn tập giữa học kì 1 tiết 3 – Tuần 10

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 4 – Tuần 10

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 5 – Tuần 10

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 6 – Tuần 10

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 7 – Tuần 10

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 8 – Tuần 10

Tuần 11 (vbt Tiếng Việt lớp 5)

Chính tả – Tuần 11

Luyện từ và câu – Đại từ xưng hô

Luyện từ và câu – Quan hệ từ

Tập làm văn – Luyện tập làm đơn

Tuần 12

Chính tả – Tuần 12

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường trang 81, 82

Tập làm văn – Cấu tạo của bài văn tả người

Luyện từ và câu – Luyện tập về quan hệ từ trang 84, 85

Tập làm văn – Luyện tập tả người trang 86, 87

Tuần 13

Chính tả – Tuần 13

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường trang 88, 89

Tập làm văn – Luyện tập tả người trang 90, 91, 92

Luyện từ và câu – Luyện tập về quan hệ từ trang 92, 93, 94

Tập làm văn – Luyện tập tả người trang 94

Tuần 14

Chính tả – Tuần 14

Luyện từ và câu – Ôn tập về từ loại trang 97, 98

Tập làm văn – Làm biên bản cuộc họp trang 98, 99

Luyện từ và câu – Ôn tập về từ loại trang 100, 101

Tập làm văn – Luyện tập làm biên bản cuộc họp trang 101

Tuần 15

Chính tả – Tuần 15

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Hạnh phúc trang 104

Tập làm văn – Luyện tập tả người trang 105

Luyện từ và câu – Tổng kết vốn từ trang 106,107, 108

Tập làm văn – Luyện tập tả người trang 108, 109

Tuần 16

Chính tả – Tuần 16

Luyện từ và câu – Tổng kết vốn từ trang 112

Tập làm văn – Tả người

Luyện từ và câu – Tổng kết vốn từ trang 115

Tập làm văn – Làm biên bản một vụ việc

Tuần 17

Chính tả – Tuần 17

Luyện từ và câu – Ôn tập về từ và cấu tạo từ

Tập làm văn – Ôn tập về viết đơn

Luyện từ và câu – Ôn tập về câu

Tuần 18 (vbt Tiếng Việt lớp 5)

Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 1 – Tuần 18

Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 2 -Tuần 18

Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 3 – Tuần 18

Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 4 – Tuần 18

Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 5 – Tuần 18

Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 6 – Tuần 18

Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 7 – Tuần 18

Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 8 – Tuần 18

VBT Tiếng Việt 5 – Tập 2

Tuần 19

Chính tả – Tuần 19

Luyện từ và câu – Câu ghép

Tập làm văn – Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)

Luyện từ và câu – Cách nối các vế câu ghép

Tập làm văn – Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)

 Tuần 20 (vbt Tiếng Việt lớp 5)

Chính tả – Tuần 20

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Công dân trang 9

Tập làm văn – Tả người (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)

Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 11, 12

Tập làm văn – Lập chương trình hoạt động trang 12, 13

Tuần 21

Chính tả – Tuần 21

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Công dân trang 16

Tập làm văn – Lập chương trình hoạt động trang 17

Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 18, 19, 20

Tập làm văn – Trả bài văn tả người

Tuần 22

Chính tả – Tuần 22

Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 22, 23

Tập làm văn – Ôn tập văn kể chuyện

Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 25 , 26

Tập làm văn – Kể chuyện (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)

Tuần 23

Chính tả – Tuần 23

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh trang 28, 29

Tập làm văn – Lập chương trình hoạt động trang 29

Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 30, 31

Tập làm văn – Trả bài văn kể chuyện

Tuần 24

Chính tả – Tuần 24

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh trang 33, 34, 35

Tập làm văn – Ôn tập về tả đồ vật trang 35, 36

Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Tập làm văn – Ôn tập về tả đồ vật trang 37, 38

Tuần 25

Chính tả – Tuần 25

Luyện từ và câu – Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Tập làm văn – Tả đồ vật (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)

Luyện từ và câu – Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Tập làm văn – Tập viết đoạn đối thoại trang 43, 44

Xem thêm

Tuần 26

Chính tả – Tuần 26

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Truyền thống trang 45, 46

Tập làm văn – Tập viết đoạn đối thoại trang 46, 47

Luyện từ và câu – Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Tập làm văn – Trả bài văn tả đồ vật

Tuần 27

Chính tả – Tuần 27

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Truyền thống trang 51, 52, 53

Tập làm văn – Ôn tập về tả cây cối

Luyện từ và câu – Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

Tập làm văn – Tả cây cối (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)

Tuần 28

Ôn tập giữa học kì 2 – Tuần 28 – Tiết 1

Ôn tập giữa học kì 2 – Tuần 28 – Tiết 2

Ôn tập giữa học kì 2 – Tuần 28 – Tiết 3

Ôn tập giữa học kì 2 – Tuần 28 – Tiết 4

Ôn tập giữa học kì 2 – Tuần 28 – Tiết 5

Ôn tập giữa học kì 2 – Tuần 28 – Tiết 6

Ôn tập giữa học kì 2 – Tuần 28 – Tiết 7

Ôn tập giữa học kì 2 – Tuần 28 – Tiết 8

Tuần 29 

Chính tả – Tuần 29

Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) trang 67, 68

Tập làm văn – Tập viết đoạn đối thoại trang 68, 69, 70, 71

Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) trang 72, 73

Tập làm văn – Trả bài văn tả cây cối

Tuần 30

Chính tả – Tuần 30

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Nam và Nữ trang 75, 76

Tập làm văn – Ôn tập về tả con vật

Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 78, 79

Tập làm văn – Tả con vật (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)

Tuần 31

Chính tả – Tuần 31

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Nam và nữ trang 82

Tập làm văn – Ôn tập về tả cảnh trang 83, 84

Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 85, 86

Tập làm văn – Ôn tập về tả cảnh trang 86

Tuần 32

Chính tả – Tuần 32

Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 88

Tập làm văn – Trả bài văn tả con vật

Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) trang 90, 91

Tập làm văn – Tả cảnh (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)

Tuần 33

Chính tả – Tuần 33

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Trẻ em

Tập làm văn – Ôn tập về tả người

Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)

Tập làm văn – Tả người (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)

Tuần 34

Chính tả – Tuần 34

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Quyền và bổn phận

Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Tập làm văn – Trả bài văn tả người

Tuần 35 

Ôn tập cuối học kì 2 – Tuần 35 – Tiết 1

Ôn tập cuối học kì 2 – Tuần 35 – Tiết 2

Ôn tập cuối học kì 2 – Tuần 35 – Tiết 3

Ôn tập cuối học kì 2 – Tuần 35 – Tiết 4

Ôn tập cuối học kì 2 – Tuần 35 – Tiết 5

Ôn tập cuối học kì 2 – Tuần 35 – Tiết 6

Ôn tập cuối học kì 2 – Tuần 35 – Tiết 7

Ôn tập cuối học kì 2 – Tuần 35 – Tiết 8

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các bài giải lớp 5 khác tại Đây

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *