Bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc “Mồ Chôn Giặc Pháp”

Lời giải hay Lịch sử 5 Bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc “Mồ Chôn Giặc Pháp”, với lời giải ngắn gọn bao gồm trả lời câu hỏi và lời giải bài tập SGK giúp học sinh dễ dàng soạn bài và ôn tập.

Câu hỏi Bài 14 trang 32: Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao?

Hướng dẫn trả lời

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp hoàn toàn thất bại:

  • Địch chết hơn 3000 tên, bị bắt hàng trăm tên
  • 16 máy bay bị bắn rơi, hàng tram xe cơ giới bị phá hủy
  • Nhiều tàu chiến, ca nô bị bắn chìm.

Câu 1 trang 32 Lịch Sử lớp 5: Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Hướng dẫn trả lời

Âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.

Câu 2 trang 32 Lịch Sử lớp 5: Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947?

Hướng dẫn trả lời

  1. Thị xã Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn
  2. Đèo Bông Lau
  3. Bình Ca, Đoan Hùng

Câu 3 trang 32 Lịch Sử lớp 5: Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?

Hướng dẫn trả lời

  1. Ta đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của địch.
  2. Bảo về cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm lời giải hay lớp 5 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *