Bài 11: Ôn Tập: Hơn Tám Mươi Năm Chống Thực Dân Pháp Xâm Lược Và Đô Hộ (1858 – 1945)

Dưới đây là lời giải chi tiết bài tập sgk Lịch Sử 5 bài 11 ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

Câu 1 trang 23 : Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh nhằm mục đích gì?

Hướng dẫn trả lời:

Nhân dân ta đấu tranh với mục đích bảo vệ độc lập, tự do, giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

Câu 2 trang 23: Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 – 1945?

Hướng dẫn trả lời:

Một số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong giai đọn 1858 – 1945 là:

 • Trương Định
 • Nguyễn Trường Tộ
 • Tôn Thất Huyết – Vua Hàm Nghi
 • Phan Bội Châu
 • Phan Châu Trinh
 • Nguyễn Tất Thành….

Một số sự kiện lịch sử tiêu biểu

 1.  Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta
 2.  Năm 1885, phong trào Cần Vương bùng nổ
 3.  Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
 4.  Ngày 2 – 9 – 1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Câu 3 trang 23: Hãy kể lại một sự kiện hoặc một nhân vật lịch sử trong giai đoạn này mà em nhớ nhất?

Hướng dẫn trả lời:

Một số sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 – 1945:

 • 1/9/1858: Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta
 • 1859 – 1862: Phong trào chống Pháp của Trương Định
 • 5/7/1885: Cuộc phản công kinh thành Huế
 • 1904 – 1909: Phong trào đông du
 • 5/6/1911: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
 • 3/2/1930: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời
 • 1930 – 1931: Phong trào Xô Viết Nghệ  – Tĩnh
 • 8/1945: Cách mạng tháng Tám thành công
 • 2/9/1945: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.

Câu 4 trang 23: Nêu tên sự kiện lịch sử tương ứng với các năm 1858, 1930 và 1945?

Hướng dẫn trả lời:

 1. Năm 1858: Thực dân Pháp nổ súng mở cuộc xâm lược nước ta.
 2. Năm 1930: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời.
 3. Năm 1945: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn đôc lập.

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Xem thêm các lời giải hay lớp 5 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *