Soạn Lịch Sử 5 Bài 1 Hay Nhất

Bài 1: “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định

Dưới đây là phần trả lời các câu hỏi trong sách Lịch Sử lớp 5 bài 1 được lời giải online biên soạn để mọi người cùng kham khảo!

Câu hỏi Lịch Sử lớp 5: Điều gì khiến Trương Định phải băn khoăn suy nghĩ?

Trả lời:

Điều khiến Trương Định phải băn khoăn và suy nghĩ là:

– Làm quan thì phải tuân lệnh vua, nếu không sẽ phải chịu tội phản nghịch.

– Nhưng dân chúng và nghĩa quân không muốn giải tán lực lượng, một lòng một dạ tiếp tục kháng chiến.

– Giữa lệnh vua và ý dân Trương Định chưa biết làm sao cho phải.

Câu 1 trang 6 Lịch Sử lớp 5: Em hãy nêu những băn khoăn, suy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua?

Trả lời:

Những băn khoăn, sũy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua là:

– Làm quan thì phải tuân lệnh vua, nếu không sẽ phải chịu tội phản nghịch.

– Nhưng nếu tuân lệnh vua là phản bội lại ý chí của nhân dân vì nhân dân muốn tiếp tục chiến đấu.

Câu 2 trang 6 Lịch Sử lớp 5: Em hãy cho biết tình cảm của nhân dân đối với Trương Định?

Trả lời:

Nhân dân đã suy tôn Trương Định làm “Bình Tây Đại nguyên soái” điều này chứng tỏ nhân dân rất kính trọng, tin tưởng, yêu mến Trương Định.

Câu 3 trang 6 Lịch Sử lớp 5: Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân?

Để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân, Trương Định đã ở lại cùng nhân dân chống giặc.

Chúc các bạn học và thi tốt!

You might like

About the Author: Nguyễn Thị Cẩm Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.