Soạn Lịch Sử 5 Bài 4 Hay Nhất

Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Trọn bộ lời giải chi tiết Lịch Sử 5 bài 4 được lời giải hay biên soạn để bạn học dễ dàng tra cứu và ôn tập!

Câu hỏi Lịch Sử lớp 5 Bài 4 trang 10: Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Trả lời:

– Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam chúng đã khai thác khoáng sản của đất nước ta.

– Chúng xây dựng các nhà máy điện, nước, xi măng, dệt, lập các đồn điền trồng cao su, chè, cà phê, xây dựng đường giao thông vận tải để bóc lột nhân dân.

– Nước ta từ nước nông nghiệp đã bước đầu xuất hiện nền kinh tế công nghiệp và dịch vu.

Câu hỏi Lịch Sử lớp 5 Bài 4 trang 11: Quan sát hình 3, em hãy nêu nhận xét về tình cảnh người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Trả lời:

Đời sống của người dân vô cùng khổ cực, phải kéo cày thay trâu. Mặc dù lao động vất vả nhưng họ vẫn không đủ ăn, đủ mặc.

Câu 1 trang 12: Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam xuất hiện những ngành kinh tế mới nào?

Trả lời:

Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam xuất hiện những ngành kinh tế mới là: Công nghiệp và giao thông vận tải.

Câu 2 trang 12: Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào?

Trả lời:

Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới là: viên chức, trí thức, chủ xưởng nhỏ, đặc biệt là giai cấp công nhân.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *