Bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam Ra Đời

Bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam Ra Đời

Lời giải chi tiết lịch sử lớp 5 bài 7: Đảng cộng sản việt nam ra đời giúp các bạn dễ dàng học tốt môn Lịch Sử 5.

Câu hỏi trang 16 Vì sao cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản?

Hướng dẫn chi tiết

Từ giữa năm 1929, ở nước ta lần lượt ra đời ba tổ chức cộng sản. Các tổ chức này hoạt động riêng lẻ và chưa có sự hỗ trợ lẫn nhau.

Vì vậy cần hợp nhất 3 tổ chức cộng sản để tăng thêm sức mạnh cách mạng và thống nhất thành một đảng lớn để tổ chức lãnh đạo quần chúng.

Bài 1 trang 17 SGK Lịch sử 5 : Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Do ai chủ trì?

Hướng dẫn chi tiết

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở Hồng Kông – Trung Quốc từ ngày 6/1 đến ngày 7/2 năm 1930 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

Bài 2 trang 17 SGK Lịch sử 5: Em hãy trình bày kết quả của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam.

Hướng dẫn chi tiết

Sau những ngày làm việc khẩn trương, trong hoàn cảnh bí mật, hội nghị đã nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng nước ta. Từ đó, cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo và đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Xem thêm lời giải hay lớp 5 khác tại Đây

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *