Giải Sách Bài Tập Tin Học 9 Chi Tiết

Để học tốt Tin Học 9, loạt bài soạn, giải bài tập và trả lời câu hỏi được lời giải online  biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa giúp bạn học tốt môn Tin học lớp 9 hơn.

TIN HỌC 9

Dưới đây là lời giải bài tập tin học 9 chi tiết ngắn gọn, dễ hiểu để các bạn cùng kham khảo!

Bài 1. Từ Mạng Máy Tính Đến Mạng Máy Tính

Câu 1 trang 10 sgk Tin học 9

Câu 2 trang 10 sgk Tin học 9

Câu 3 trang 10 sgk Tin học 9

Câu 4 trang 10 sgk Tin học 9

Câu 5 trang 10 sgk Tin học 9

Câu 6 trang 10 sgk Tin học 9

Câu 7 trang 10 sgk Tin học 9

Bài 2. Mạng Thông Tin Toàn Cầu Internet

Câu 1 trang 18 sgk Tin học 9

Câu 2 trang 18 sgk Tin học 9

Câu 3 trang 18 sgk Tin học 9

Câu 4 trang 18 sgk Tin học 9

Câu 5 trang 18 sgk Tin học 9

Câu 6 trang 18 sgk Tin học 9

Câu 7 trang 18 sgk Tin học 9

Bài 3. Tổ Chức Và Truy Cập Thông Tin Trên Internet

Câu 1 trang 26 sgk Tin học 9

Câu 2 trang 26 sgk Tin học 9

Câu 3 trang 26 sgk Tin học 9

Câu 4 trang 26 sgk Tin học 9

Câu 5 trang 26 sgk Tin học 9

Câu 6 trang 26 sgk Tin học 9

Bài 4. Tìm Hiểu Thư Điện Tử

Câu 1 trang 40 sgk Tin học 9

Câu 2 trang 40 sgk Tin học 9

Câu 3 trang 40 sgk Tin học 9

Câu 4 trang 40 sgk Tin học 9

Câu 5 trang 40 sgk Tin học 9

Câu 6 trang 40 sgk Tin học 9

Câu 7 trang 40 sgk Tin học 9

Bài 5. Bảo Vệ Thông Tin Máy Tính

Câu 1 trang 52 sgk Tin học 9

Câu 2 trang 52 sgk Tin học 9

Câu 3 trang 52 sgk Tin học 9

Bài 6. Tin Học Và Xã Hội

Câu 1 trang 63 sgk Tin học 9

Câu 2 trang 63 sgk Tin học 9

Câu 3 trang 63 sgk Tin học 9

Câu 4 trang 63 sgk Tin học 9

Bài 7. Phần Mềm Trình Chiếu

Câu 1 trang 69 sgk Tin học 9

Câu 2 trang 69 sgk Tin học 9

Câu 3 trang 69 sgk Tin học 9

Câu 4 trang 69 sgk Tin học 9

Câu 5 trang 69 sgk Tin học 9

Bài 8. Bài Trình Chiếu

Câu 1 trang 77 sgk Tin học 9

Câu 2 trang 77 sgk Tin học 9

Câu 3 trang 77 sgk Tin học 9

Câu 4 trang 77 sgk Tin học 9

Câu 5 trang 77 sgk Tin học 9

Bài 9. Màu Sắc Trên Trang Chiếu

Câu 1 trang 87 sgk Tin học 9

Câu 2 trang 87 sgk Tin học 9

Câu 3 trang 87 sgk Tin học 9

Câu 4 trang 87 sgk Tin học 9

Câu 5 trang 87 sgk Tin học 9

Bài 10. Thêm Hình Ảnh Vào Trang Chèn

Câu 1 trang 97 sgk Tin học 9

Câu 2 trang 97 sgk Tin học 9

Câu 3 trang 97 sgk Tin học 9

Câu 4 trang 97 sgk Tin học 9

Câu 5 trang 97 sgk Tin học 9

Câu 6 trang 97 sgk Tin học 9

Bài 11. Tạo Các Hiệu Ứng Động

Câu 1 trang 107 sgk Tin học 9

Câu 2 trang 107 sgk Tin học 9

Câu 3 trang 107 sgk Tin học 9

Câu 4 trang 107 sgk Tin học 9

Câu 5 trang 107 sgk Tin học 9

Bài 12. Thông Tin Đa Phương Tiện

Câu 1 trang 130 sgk Tin học 9

Câu 2 trang 130 sgk Tin học 9

Câu 3 trang 130 sgk Tin học 9

Câu 4 trang 130 sgk Tin học 9

Câu 5 trang 130 sgk Tin học 9

Câu 6 trang 130 sgk Tin học 9

Bài 13. Làm Quen Với Phần Mềm Tạo Ảnh Động

Câu 1 trang 137 sgk Tin học 9

Câu 2 trang 137 sgk Tin học 9

Câu 3 trang 137 sgk Tin học 9

Câu 4 trang 138 sgk Tin học 9

Bài 14. Làm Quen Với Phần Mềm Tạo Ảnh Động

Câu 1 trang 149 sgk Tin học 9

Câu 2 trang 149 sgk Tin họac 9

Câu 3 trang 149 sgk Tin học 9

Câu 4 trang 149 sgk Tin học 9

Câu 5 trang 149 sgk Tin học 9

Câu 6 trang 149 sgk Tin học 9

Câu 7 trang 149 sgk Tin học 9

Tuyển tập loạt bài giải Tin học lớp 9 ngắn gọn, hay nhất. Toàn bộ các câu hỏi trong Sách giáo khoa Tin học lớp 9 được lời giải online trình bày ngắn gọn, bám sát chương trình học trên lớp, hi vọng sẽ giúp quá trình học tập Tin học của các bạn trở nên dễ dàng và bổ ích hơn.

Chúc các bạn học tập tốt!

You might like

About the Author: Nguyễn Thị Cẩm Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.