Giải bài tập sgk Tin học 9

Để học tốt Tin học Lớp 9, loạt bài Giải bài tập sgk Tin học 9 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tin học 9 hơn.

Chương 1: Mạng máy tính và Internet

Chương 2: Một số vấn đề xã hội của tin học

Chương 3: Phần mềm trình chiếu

Chương 4: Đa phương tiện