LỜI GIẢI ONLINE

Giải Bài Tập Sgk Tin Học 9

Giải Bài Tập Sgk Tin Học 9

Để học tốt Tin học Lớp 9, loạt bài Giải bài tập sgk Tin học 9 được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tin học 9 hơn.

Chương 1: Mạng Máy Tính Và Internet

Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính

Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet

Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập Web

Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet

Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử

Bài thực hành 3: Sử dụng thư điện tử

Chương 2: Một Số Vấn Đề Xã Hội Của Tin Học

Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính

Bài thực hành 4: Sao lưu dự phòng và quét virus

Bài 6: Tin học và xã hội

Chương 3: Phần Mềm Trình Chiếu

Bài 7: Phần mềm trình chiếu

Bài 8: Bài trình chiếu

Bài thực hành 5: Bài trình chiếu đầu tiên của em

Bài 9: Định dạng trang chiếu

Bài thực hành 6: Thêm màu sắc và định dạng trang chiếu

Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Bài thực hành 7: Trình bày thông tin bằng hình ảnh

Bài 11: Tạo các hiệu ứng động

Bài thực hành 8: Hoàn thành bài trình chiếu với hiệu ứng động

Bài thực hành 9: Thực hành tổng hợp

Chương 4: Đa Phương Tiện

Bài 12: Thông tin đa phương tiện

Bài 13: Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity

Bài thực hành 10: Tạo sản phẩm âm thanh bằng Audacity

Bài 14: Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker

Bài thực hành 11: Tạo video ngắn bằng Movie Maker

Chúc các bạn học và thi tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.