Giải Và Soạn Bài Tập Tiếng Anh 12

Giải Và Soạn Bài Tập Tiếng Anh 12

Giải SGK tiếng Anh 12 gồm các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look…

TIẾNG ANH 12

Dưới đây là bộ lời giải giải bài tập, soạn Tiếng Anh 12 được lời giải hay biên soan đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất để mọi người kham khảo.

Tiếng Anh 12 Mới Tập 1

 Unit 1: Life Stories – Câu Chuyện Cuộc Đời

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 1 tiếng Anh 12 mới
 2. Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn – Unit 1 – Tiếng Anh 12 mới
 3. Mạo từ – Unit 1 – Tiếng Anh 12 mới
 4. Getting Started – Unit 1 SGK tiếng Anh 12 mới
 5. Language – Unit 1 SGK tiếng Anh 12 mới
 6. Skills – Unit 1 SGK tiếng Anh 12 mới
 7. Communication and Culture – trang 15 Unit 1 SGK tiếng Anh 12 mới
 8. Looking back – Unit 1 SGK tiếng Anh 12 mới
 9. Project – Unit 1 SGK tiếng Anh 12 mới

 Unit 2: Urbanisation – Đô Thị Hóa

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 2 tiếng Anh 12 mới
 2. Thức giả định (The subjunctive) – Unit 2 – Tiếng Anh 12 mới
 3. Getting Started – trang 18 Unit 2 SGK tiếng Anh 12 mới
 4. Language – trang 20 Unit 2 SGK tiếng Anh 12 mới
 5. Skills – Unit 2 SGK tiếng Anh 12 mới
 6. Communication and Culture – trang 27 Unit 2 SGK tiếng Anh 12 mới
 7. Looking back – Unit 2 SGK tiếng Anh 12 mới
 8. Project – Unit 2 SGK tiếng Anh 12 mới

Unit 3: The Green Movement – Phong Trào Xanh

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 tiếng Anh 12 mới
 2. Simple, compound and complex sentences and Relative clauses with which
 3. Getting Started – trang 30 Unit 3 SGK tiếng Anh 12 mới
 4. Language – Unit 3 SGK tiếng Anh 12 mới
 5. Skills – trang 34 Unit 3 SGK tiếng Anh 12 mới
 6. Communication and Culture – Unit 3 SGK tiếng Anh 12 mới
 7. Looking back – Unit 3 SGK tiếng Anh 12 mới
 8. Project – Unit 3 SGK tiếng Anh 12 mới

 Review 1 (Unit 1 – 2 – 3) 

 1. Language – Review 1 (Units 1 – 2 – 3) SGK tiếng Anh 12 mới
 2. Skills – Review 1 (Units 1 – 2 – 3) SGK tiếng Anh 12 mới

 Unit 4: The Mass Media – Truyền Thông Đa Phương Tiện

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 4 tiếng Anh 12 mới
 2. Prepositions after certain verbs and The past perfect vs The past simple
 3. Getting Started – Unit 4 SGK tiếng Anh 12 mới
 4. Language – Unit 4 SGK tiếng Anh 12 mới (soạn Anh 12 chi tiết)
 5. Skills – Unit 4 SGK tiếng Anh 12 mới
 6. Communication and Culture – Unit 4 SGK tiếng Anh 12 mới
 7. Looking back – Unit 4 SGK tiếng Anh 12 mới
 8. Project – trang 57 Unit 4 SGK tiếng Anh 12 mới

 Unit 5: Cultural Identity – Bản Sắc Văn Hóa

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 tiếng Anh 12 mới
 2. The present perfect vs The present perfect continuous and Repeated Comparatives
 3. Getting Started – Unit 5 SGK tiếng Anh 12 mới
 4. Language – Unit 5 SGK tiếng Anh 12 mới
 5. Skills – Unit 5 SGK tiếng Anh 12 mới
 6. Communication and Culture – Unit 5 SGK tiếng Anh 12 mới
 7. Looking back – Unit 5 SGK tiếng Anh 12 mới
 8. Project – Unit 5 SGK tiếng Anh 12 mới

 Review 2 (Units 4 – 5- soạn Anh 12 Mới)

 1. Language – Review 2 (Units 4 – 5) SGK tiếng Anh 12 mới
 2. Skills – Review 2 (Units 4 – 5) SGK tiếng Anh 12 mới

Xem thêm

Soạn Bài Tiếng Anh 12 mới tập 2

 Unit 6: Endangered Species – Các Loài Sắp Tuyệt Chủng

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 6 tiếng Anh 12 mới
 2. The future perfect and Double comparatives
 3. Getting Started – Unit 6 SGK tiếng Anh 12 mới
 4. Language – Unit 6 SGK tiếng Anh 12 mới
 5. Skills – Unit 6 SGK tiếng Anh 12 mới
 6. Communication and Culture – Unit 6 SGK tiếng Anh 12 mới
 7. Looking back – Unit 6 SGK tiếng Anh 12 mới
 8. Project – Unit 6 SGK tiếng Anh 12 mới

 Unit 7: Artificial Intelligence – Trí Tuệ Nhân Tạo

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 7 tiếng Anh 12 mới
 2. The active and passive causative – Unit 7 – Tiếng Anh 12 mới
 3. Getting Started – Unit 7 SGK tiếng Anh 12 mới
 4. Language – Unit 7 SGK tiếng Anh 12 mới
 5. Skills – Unit 7 SGK tiếng Anh 12 mới
 6. Communication and Culture – Unit 7 SGK tiếng Anh 12 mới
 7. Looking back – Unit 7 SGK tiếng Anh 12 mới
 8. Project – trang 29 Unit 7 SGK tiếng Anh 12 mới

 Unit 8: The World Of Work – Thế Giới Của Công Việc

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 8 tiếng Anh 12 mới
 2. Reported speech: reporting orders, requests, offers, advice
 3. Getting Started – Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới
 4. Language – Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới
 5. Skills – Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới
 6. Communication and Culture – Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới
 7. Looking back – Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới
 8. Project – Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới

 Review 3 (Unit 6 – 7 – 8)

 1. Language – Review 3 (Units 6 – 7 – 8) SGK tiếng Anh 12 mới
 2. Skills – Review 3 (Units 6 – 7 – 8) SGK tiếng Anh 12 mớ

Unit 9: Choosing A Career – Lựa Chọn Nghề Nghiệp

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 9 tiếng Anh 12 mới
 2. Phrasal verbs and Adverbial clauses – Unit 9 – Tiếng Anh 12 mới
 3. Getting Started – Unit 9 SGK tiếng Anh 12 mới (soạn Anh 12 chi tiết)
 4. Language – Unit 9 SGK tiếng Anh 12 mới
 5. Skills – Unit 9 SGK tiếng Anh 12 mới
 6. Communication and Culture – Unit 9 SGK tiếng Anh 12 mới
 7. Looking back – Unit 9 SGK tiếng Anh 12 mới
 8. Project – Unit 9 SGK tiếng Anh 12 mới

 Unit 10: Lifelong Learning – Học Suốt Đời

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 10 tiếng Anh 12 mới
 2. Conditional type 3 and Mixed conditional of type 2 and type 3
 3. Getting Started – Unit 10 SGK tiếng Anh 12 mới
 4. Language – Unit 10 SGK tiếng Anh 12 mới
 5. Skills – Unit 10 SGK tiếng Anh 12 mới
 6. Communication and Culture – Unit 10 SGK tiếng Anh 12 mới
 7. Looking back – Unit 10 SGK tiếng Anh 12 mới
 8. Project – Unit 10 SGK tiếng Anh 12 mới

 Review 4 (Unit 9 – 10)

 1. Language – Review 4 (Units 9 – 10) SGK tiếng Anh 12 mới
 2. Skills – Review 4 (Units 9 – 10) SGK tiếng Anh 12 mới

Xem thêm

Hi vọng những lời giải trên của chúng tôi sẽ giúp các bạn học soạn và giải tốt bài tập Tiếng Anh 12 một cách đơn giản và dễ nhớ.

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *