Soạn Văn 8 (Siêu Ngắn)

Soạn Văn 8 (Siêu Ngắn)

Để học tốt Ngữ Văn Lớp 8, loạt bài Soạn Văn lớp 8 (siêu ngắn) được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Ngữ Văn 8 hơn.

SOẠN VĂN 8

Mời bạn học kham khảo bộ bài soạn văn lớp 8 chi tiết được lời giải hay biên soạn dưới đây nhé!

 • Soạn Văn Lớp 8 Bài Tôi đi học
 • Soạn bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
 • Soạn bài Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
 • Soạn bài Trong lòng mẹ
 • Soạn bài Trường từ vựng
 • Soạn bài Bố cục của văn bản
 • Soạn bài Tức nước vỡ bờ
 • Soạn bài Xây dựng đoạn văn trong văn bản
 • Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1
 • Soạn bài Lão Hạc
 • Soạn bài Từ tượng hình, từ tượng thanh
 • Soạn bài Liên kết các đoạn văn trong văn bản
 • Soạn bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
 • Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự
 • Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
 • Soạn bài Cô bé bán diêm
 • Soạn Văn Lớp 8 bài Trợ từ, thán từ
 • Soạn bài Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
 • Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió
 • Soạn bài Tình thái từ
 • Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
 • Soạn bài Chiếc lá cuối cùng
 • Soạn bài Chương trình địa phương (phần tiếng việt)
 • Soạn bài Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
 • Top 4 Đề thi Ngữ Văn lớp 8 Giữa kì 1 (có đáp án)
 • Soạn bài Hai cây phong
 • Soạn Văn Lớp 8 bài Nói quá
 • Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2
 • Soạn bài Ôn tập truyện kí Việt Nam
 • Soạn bài Thông tin về ngày trái đất năm 2000
 • Soạn bài Nói giảm nói tránh
 • Soạn bài Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
 • Soạn bài Câu ghép
 • Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
 • Soạn bài Ôn dịch thuốc lá
 • Soạn bài Câu ghép (tiếp theo)
 • Soạn bài Phương pháp thuyết minh
 • Soạn bài Bài toán dân số
 • Soạn bài Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
 • Soạn bài Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
 • Soạn bài Dấu ngoặc kép
 • Soạn bài Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng
 • Soạn bài Viết bài tập làm văn số 3
 • Soạn bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
 • Soạn bài Đập đá ở Côn Lôn
 • Soạn bài Ôn luyện về dấu câu
 • Soạn bài Thuyết minh về một thể loại văn học
 • Soạn bài Muốn làm thằng cuội
 • Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt
 • Soạn bài Hai chữ nước nhà
 • Soạn bài Làm thơ bảy chữ
 • Top 4 Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 8 (có đáp án)
 • Soạn bài Nhớ rừng
 • Soạn bài Ông đồ
 • Soạn bài Câu nghi vấn
 • Soạn bài Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
 • Soạn bài Quê hương
 • Soạn bài Khi con tu hú
 • Soạn bài Câu nghi vấn (tiếp theo)
 • Soạn bài Thuyết minh về một phương pháp cách làm
 • Soạn bài Tức cảnh Pắc Bó
 • Soạn bài Câu cầu khiến
 • Soạn bài Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
 • Soạn bài Ngắm trăng
 • Soạn bài Đi đường
 • Soạn bài Câu cảm thán
 • Soạn bài Câu trần thuật
 • Soạn bài Viết bài tập làm văn số 5 – Văn thuyết minh
 • Soạn bài Thiên đô chiếu
 • Soạn bài Câu phủ định
 • Soạn bài Hịch tướng sĩ
 • Soạn bài Hành động nói
 • Soạn bài Nước Đại Việt ta
 • Soạn bài Hành động nói (Tiếp theo)
 • Soạn bài Ôn tập về luận điểm
 • Soạn bài Bàn về phép học
 • Soạn bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm
 • Soạn bài Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
 • Soạn bài Viết bài tập làm văn số 6 – Văn nghị luận
 • Top 4 Đề thi Ngữ Văn lớp 8 Giữa kì 2 (có đáp án)
 • Soạn bài Thuế máu
 • Soạn bài Hội thoại
 • Soạn bài Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
 • Soạn bài Đi bộ ngao du
 • Soạn bài Hội thoại (tiếp theo)
 • Soạn bài Luyện tập: Đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
 • Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu
 • Soạn bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
 • Soạn bài Ông Giuốc-Đanh mặc lễ phục
 • Soạn bài Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu
 • Soạn bài Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
 • Soạn bài Chữa lỗi diễn đạt
 • Soạn bài Viết bài tập làm văn số 7 – Văn nghị luận
 • Soạn bài Tổng kết phần văn
 • Soạn bài Văn bản tường trình
 • Soạn bài Luyện tập về văn bản tường trình
 • Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo)
 • Soạn bài Văn bản thông báo
 • Soạn bài Tổng kết phần văn (tiếp theo)
 • Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo
 • Soạn bài Ôn tập phần làm văn

Tham khảo thêm

 1. Trắc Nghiệm GDCD 10 Có Đáp Án
 2. Bài 21: Nhà Máy Hiện Đại Đầu Tiên Của Nước Ta
 3. Soạn Văn 10 Siêu Ngắn

Tác giả – Tác phẩm Ngữ Văn Lớp 8

 • Tác giả tác phẩm Ngữ văn 8 Học kì 1
 1. Tác giả tác phẩm Tôi đi học
 2. Tác giả tác phẩm Trong lòng mẹ
 3. Tác giả tác phẩm Tức nước vỡ bờ
 4. Tác giả tác phẩm Lão Hạc
 5. Tác giả tác phẩm Cô bé bán diêm
 6. Tác giả tác phẩm Đánh nhau với cối xay gió
 7. Tác giả tác phẩm Chiếc lá cuối cùng
 8. Tác giả tác phẩm Hai cây phong
 9. Tác giả tác phẩm Thông tin về ngày trái đất năm 2000
 10. Tác giả tác phẩm Ôn dịch thuốc lá
 11. Tác giả tác phẩm Bài toán dân số
 12. Tác giả tác phẩm Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (Phan Bội Châu)
 13. Tác giả tác phẩm Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh)
 14. Tác giả tác phẩm Muốn làm thằng Cuội (Tản Đà)
 15. Tác giả tác phẩm Hai chữ nước nhà (Trần Tuấn Khải)

Tác Giả Tác Phẩm Ngữ Văn 8 Học kì 2

 • Tác giả tác phẩm Nhớ rừng (Thế Lữ)
 • Tác giả tác phẩm Ông Đồ (Vũ Đình Liên)
 • Tác giả tác phẩm Quê hương (Tế Hanh)
 • Tác giả tác phẩm Khi con tú hú (Tố Hữu)
 • Tác giả tác phẩm Tức cảnh Pác Bó (Hồ Chí Minh)
 • Tác giả tác phẩm Ngắm trăng (Hồ Chí Minh)
 • Tác giả tác phẩm Đi đường (Tẩu lộ – Hồ Chí Minh)
 • Tác giả tác phẩm Chiếu dời đô (Lý Thái Tổ)
 • Tác giả tác phẩm Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn)
 • Tác giả tác phẩm Nước Đại Việt ta (Nguyễn Trãi)
 • Tác giả tác phẩm Bàn luận về phép học (Nguyễn Thiếp)
 • Tác giả tác phẩm Thuế máu (Hồ Chí Minh)
 • Tác giả tác phẩm Đi bộ ngao du (Ru-xô)
 • Tác giả tác phẩm Ông Giuốc-Đanh mặc lễ phục (Mô-li-e)

Tài Liệu Ngữ Văn 8 Phần Tiếng Việt – Tập Làm Văn

 • Câu nghi vấn
 • Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
 • Câu nghi vấn (tiếp theo)
 • Thuyết minh về một phương pháp cách làm
 • Câu cầu khiến
 • Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
 • Ôn tập về văn bản thuyết minh
 • Câu cảm thán
 • Câu trần thuật
 • Câu phủ định
 • Hành động nói
 • Hành động nói tiếp theo
 • Ôn tập về luận điểm
 • Viết đoạn văn trình bày luận điểm
 • Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
 • Hội thoại
 • Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
 • Hội thoại (tiếp theo)
 • Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
 • Lựa chọn trật tự từ trong câu
 • Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
 • Chữa lỗi diễn đạt
 • Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt
 • Văn bản tường trình
 • Luyện tập về văn bản tường trình
 • Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo)
 • Văn bản thông báo
 • 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 8 có đáp án
 • Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 8 Học kì 1
 • Trắc nghiệm Tôi đi học
 • Trắc nghiệm Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
 • Trắc nghiệm Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
 • Trắc nghiệm Trong lòng mẹ
 • Trắc nghiệm Trường từ vựng
 • Trắc nghiệm Bố cục của văn bản
 • Trắc nghiệm Tức nước vỡ bờ
 • Trắc nghiệm Xây dựng đoạn văn trong văn bản
 • Trắc nghiệm Lão Hạc
 • Trắc nghiệm Từ tượng hình, từ tượng thanh
 • Trắc nghiệm Liên kết các đoạn văn trong văn bản
 • Trắc nghiệm Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
 • Trắc nghiệm Tóm tắt văn bản tự sự
 • Trắc nghiệm Cô bé bán diêm
 • Trắc nghiệm Trợ từ, thán từ
 • Trắc nghiệm Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
 • Trắc nghiệm Đánh nhau với cối xay gió
 • Trắc nghiệm Tình thái từ
 • Trắc nghiệm Chiếc lá cuối cùng
 • Trắc nghiệm Hai cây phong
 • Trắc nghiệm Nói quá
 • Trắc nghiệm Ôn tập truyện kí Việt Nam
 • Trắc nghiệm Thông tin về ngày trái đất năm 2000
 • Trắc nghiệm Nói giảm nói tránh
 • Trắc nghiệm Câu ghép
 • Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
 • Trắc nghiệm Ôn dịch thuốc lá
 • Trắc nghiệm Câu ghép (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Phương pháp thuyết minh
 • Trắc nghiệm Bài toán dân số
 • Trắc nghiệm Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
 • Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 8 Học kì 2
 • Trắc nghiệm Nhớ rừng
 • Trắc nghiệm Ông đồ
 • Trắc nghiệm Câu nghi vấn
 • Trắc nghiệm Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
 • Trắc nghiệm Quê hương
 • Trắc nghiệm Khi con tu hú
 • Trắc nghiệm Câu nghi vấn (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Thuyết minh về một phương pháp cách làm
 • Trắc nghiệm Tức cảnh Pắc Bó
 • Trắc nghiệm Câu cầu khiến
 • Trắc nghiệm Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
 • Trắc nghiệm Ôn tập về văn bản thuyết minh
 • Trắc nghiệm Ngắm trăng
 • Trắc nghiệm Đi đường (Tẩu lộ)
 • Trắc nghiệm Câu cảm thán
 • Trắc nghiệm Câu trần thuật
 • Trắc nghiệm Thiên đô chiếu
 • Trắc nghiệm Câu phủ định
 • Trắc nghiệm Hịch tướng sĩ
 • Trắc nghiệm Hành động nói
 • Trắc nghiệm Nước Đại Việt ta
 • Trắc nghiệm Hành động nói tiếp theo
 • Trắc nghiệm Ôn tập về luận điểm
 • Trắc nghiệm Bàn về phép học
 • Trắc nghiệm Viết đoạn văn trình bày luận điểm
 • Trắc nghiệm Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
 • Trắc nghiệm Thuế máu
 • Trắc nghiệm Hội thoại
 • Trắc nghiệm Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
 • Trắc nghiệm Đi bộ ngao du
 • Trắc nghiệm Hội thoại (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
 • Trắc nghiệm Lựa chọn trật tự từ trong câu
 • Trắc nghiệm Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
 • Trắc nghiệm Ông Giuốc – Đanh mặc lễ phục
 • Trắc nghiệm Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu
 • Trắc nghiệm Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
 • Trắc nghiệm Chương trình địa phương (phần văn)
 • Trắc nghiệm Chữa lỗi diễn đạt
 • Trắc nghiệm Tổng kết phần văn
 • Trắc nghiệm Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt
 • Trắc nghiệm Văn bản tường trình
 • Trắc nghiệm Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Văn bản thông báo
 • Trắc nghiệm Tổng kết phần văn (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Chương trình địa phương (phần tiếng việt)

1000 Câu Hỏi Ôn Tập Ngữ Văn Lớp 8

 • Câu hỏi ôn tập Ngữ văn 8 Học kì 1
 1. Câu hỏi ôn tập bài Tôi đi học
 2. Câu hỏi ôn tập bài Trong lòng mẹ
 3. Câu hỏi ôn tập bài Tức nước vỡ bờ
 4. Câu hỏi ôn tập bài Lão Hạc
 5. Câu hỏi ôn tập bài Cô bé bán diêm
 6. Câu hỏi ôn tập bài Đánh nhau với cối xay gió
 7. Câu hỏi ôn tập bài Chiếc lá cuối cùng
 8. Câu hỏi ôn tập bài Hai cây phong
 9. Câu hỏi ôn tập bài Ôn dịch thuốc lá
 10. Câu hỏi ôn tập bài Bài toán dân số
 11. Câu hỏi ôn tập bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
 12. Câu hỏi ôn tập bài Đập đá ở Côn Lôn
 13. Câu hỏi ôn tập bài Muốn làm thằng Cuội
 14. Câu hỏi ôn tập bài Hai chữ nước nhà
 • Câu hỏi ôn tập Ngữ văn 8 Học kì 2
 1. Câu hỏi ôn tập bài Nhớ rừng
 2. Câu hỏi ôn tập bài Ông đồ
 3. Câu hỏi ôn tập bài Quê hương
 4. Câu hỏi ôn tập bài Khi con tu hú
 5. Câu hỏi ôn tập bài Tức cảnh Pác Bó
 6. Câu hỏi ôn tập bài Ngắm trăng
 7. Câu hỏi ôn tập bài Đi đường
 8. Câu hỏi ôn tập bài Chiếu dời đô
 9. Câu hỏi ôn tập bài Hịch tướng sĩ
 10. Câu hỏi ôn tập bài Nước Đại Việt ta
 11. Câu hỏi ôn tập bài Bàn luận về phép học
 12. Câu hỏi ôn tập bài Thuế máu
 13. Câu hỏi ôn tập bài Đi bộ ngao du
 14. Câu hỏi ôn tập bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

Tham khảo thêm

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *