Soạn Văn 10 Siêu Ngắn

Soạn Văn 10 Siêu Ngắn

Tuyển tập những bài soạn Văn 10 siêu ngắn, chi tiết được lời giải hay biên soạn rõ ràng, bám sát chương trình sách giáo khoa Ngữ Văn 10, giúp cho bạn học dễ dàng tra cứu.

SOẠN VĂN 10

Dưới đây là những bài soạn Văn 10 siêu ngắn, đầy đủ để bạn học và phụ huynh cùng kham khảo.

Soạn Văn 10 Tập 1

Tuần 1

Soạn bài: Tổng quan về văn học Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

Soạn bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tuần 2

Soạn bài: Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Soạn bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ – tiếp theo

Soạn bài: Văn bản(soạn văn 10 siêu ngắn)

Tuần 3

Soạn bài: Chiến thắng Mtao Mxây

Soạn bài: Văn bản – tiếp theo

Tuần 4

Soạn bài: Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Soạn bài : Lập dàn ý bài văn tự sự

Tuần 5

Soạn bài: Uy-Lít-Xơ trở về

Tuần 6

Soạn bài: Ra-Ma buộc tội

Soạn bài: Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

Tuần 7

Soạn bài: Tấm Cám (soạn văn 10 siêu ngắn)

Soạn bài: Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Tuần 8

Soạn bài: Tam đại con gà

Soạn bài: Nhưng nó phải bằng hai mày

Soạn bài: Viết bài làm văn số 2 – Văn tự sự

Tuần 9

Soạn bài: Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

Soạn bài: Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Tuần 10

Soạn bài: Ca dao hài hước

Soạn bài: Lời tiễn dặn (soạn văn 10 siêu ngắn)

Soạn bài: Luyện viết đoạn văn tự sự

Tuần 11

Soạn bài: Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Tuần 12

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Tuần 13

Soạn bài: Tỏ lòng

Soạn bài: Cảnh ngày hè

Soạn bài: Tóm tắt văn bản tự sự

Tuần 14

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt – tiếp theo

Soạn bài: Nhàn(soạn văn lớp 10 siêu ngắn)

Soạn bài: Đọc Tiểu Thanh kí

Xem thêm

Tuần 15

Soạn bài: Thực hành: Phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Soạn bài: Vận nước

Soạn bài: Cáo bệnh, bảo mọi người

Soạn bài: Hứng trở về

Soạn bài: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Tuần 16

Soạn bài: Cảm xúc mùa thu

Soạn bài: Trình bày về một vấn đề

Tuần 17

Soạn bài: Lập kế hoạch cá nhân

Soạn bài: Thơ Hai-cư của Ba-sô

Soạn bài: Lầu Hoàng Hạc (soạn văn lớp 10 siêu ngắn )

Soạn bài: Nỗi oán của người phòng khuê

Soạn bài: Khe chim kêu

Tuần 18

Soạn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Soạn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Soạn Văn 10 Tập 2

Tuần 19

Soạn bài: Phú sông Bạch Đằng

Soạn bài: Đại cáo bình Ngô

Soạn bài: Viết bài làm văn số 4 – Văn thuyết minh

Tuần 20

Soạn bài: Đại cáo bình Ngô – tiếp theo (soạn văn lớp 10 siêu ngắn)

Soạn bài: Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Tuần 21

Soạn bài: Tựa Trích diễm thi tập

Soạn bài: Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Soạn bài: Khái quát lịch sử tiếng Việt

Tuần 22

Soạn bài: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Tuần 23

Soạn bài: Thái sư Trần Thủ Độ

Soạn bài: Phương pháp thuyết minh

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5 – Văn thuyết minh

Tuần 24

Soạn bài: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Tuần 25

Soạn bài: Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

Soạn bài: Tóm tắt văn bản thuyết minh(soạn văn lớp 10 siêu ngắn)

Tuần 26

Soạn bài: Hồi trống cổ Thành

Soạn bài: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Soạn bài: Viết bài làm văn số 6 – Thuyết minh văn học

Tuần 27

Soạn bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Soạn bài: Lập dàn ý bài văn nghị luận

Xem thêm

Tuần 28

Soạn bài: Truyện Kiều

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tuần 29

Soạn bài: Truyện Kiều – Trao duyên(soạn văn lớp 10 siêu ngắn)

Soạn bài: Truyện Kiều – Nỗi thương mình

Soạn bài: Lập luận trong văn nghị luận

Tuần 30

Soạn bài: Truyện Kiều – Chí khí anh hùng

Soạn bài: Truyện Kiều – Thề nguyền

Tuần 31

Soạn bài: Văn bản văn học

Soạn bài: Thực hành các phép tu từ – Phép điệp và phép đối

Tuần 32

Soạn bài: Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Soạn bài: Các thao tác nghị luận

Soạn bài: Viết bài làm văn số 7 – Văn nghị luận

Tuần 33

Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt

Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

Soạn bài: Viết quảng cáo (soạn văn lớp 10 siêu ngắn)

Tuần 34

Soạn bài: Tổng kết phần văn học

Tuần 35

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Xem thêm các lời giải hay lớp 10 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *