Giải Vở Bài Tập GDCD 8

giải vở bài tập gdcdc 8

Để học tốt Giáo dục công dân Lớp 8, loạt bài Giải vở bài tập GDCD 8 được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Giáo dục công dân 8 hơn.

Bài 1: Tôn Trọng Lẽ Phải

Bài 2: Liêm Khiết

Bài 3: Tôn Trọng Người Khác

Bài 4: Giữ Chữ Tín

Bài 5: Pháp Luật Và Kỷ Luật

Bài 6: Xây Dựng Tình Bạn Trong Sáng, Lành Mạnh

Bài 7: Tích Cực Tham Gia Hoạt Động Chính Trị – Xã Hội

Bài 8: Tôn Trọng Và Học Hỏi Các Dân Tộc Khác

Bài 9: Góp Phần Xây Dựng Nếp Sống Văn Hóa Ở Cộng Đồng Dân Cư

Bài 10: Tự Lập

Bài 11: Lao Động Tự Giác Và Sáng Tạo

Bài 12: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Gia Đình

Bài 13: Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội

Bài 14: Phòng, Chống Nhiễm HIV/AIDS

Bài 15: Phòng Ngừa Tai Nạn Vũ Khí, Cháy, Nổ Và Các Chất Độc Hại

Bài 16: Quyền Sở Hữu Tài Sản Và Nghĩa Vụ Tôn Trọng Tài Sản Của Người Khác

Bài 17: Nghĩa Vụ Tôn Trọng, Bảo Vệ Tài Sản Nhà Nước Và Lợi Ích Công Cộng

Bài 18: Quyền Khiếu Nại, Tố Cáo Của Công Dân

Bài 19: Quyền Tự Do Ngôn Luận

Bài 20: Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Bài 21: Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *