Văn Mẫu Lớp 10

văn mẫu lớp 10

Để học tốt Ngữ Văn Lớp 10, loạt bài Văn mẫu lớp 10 được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Ngữ Văn 10 hơn.

Phân tích bài Phú sông Bạch Đằng năm 2021 (dàn ý – 5 mẫu)

Phân tích nhân vật khách trong bài Phú sông Bạch Đằng năm 2021 (dàn ý – 5 mẫu)

Phân tích giá trị nghệ thuật thể phú qua tác phẩm Phú sông Bạch Đằng (dàn ý – 3 mẫu)

Cảm hứng yêu nước trong bài Phú sông Bạch Đằng năm 2021 (dàn ý – 5 mẫu)

Phân tích Đại cáo bình Ngô năm 2021 (dàn ý – 5 mẫu)

Chứng minh Bình Ngô đại cáo là một áng thiên cổ hùng văn năm 2021 (dàn ý – 4 mẫu)

Chứng minh Bình Ngô Đại cáo là bản tuyên ngôn độc lập năm 2021 (dàn ý – 6 mẫu)

Phân tích nghệ thuật lập luận trong Bình Ngô đại cáo năm 2021 (dàn ý – 4 mẫu)

Phân tích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia năm 2021 (dàn ý – 5 mẫu)

Phân tích Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn năm 2021 (dàn ý – 5 mẫu)

Phân tích hình ảnh Trần Quốc Tuấn trong Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (dàn ý – 3 mẫu)

Phân tích Chuyện chức phán sự đền Tản Viên năm 2021 (dàn ý – 5 mẫu)

Phân tích nhân vật Trương Phi năm 2021 (dàn ý – 4 mẫu)

Phân tích ý nghĩa của hồi trống trong Hồi trống Cổ Thành (dàn ý – 3 mẫu)

Phân tích Hồi trống Cổ Thành năm 2021 (dàn ý – 5 mẫu)

Phân tích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ năm 2021 (dàn ý – 5 mẫu)

Phân tích diễn biến tâm trạng của người chinh phụ (dàn ý – 5 mẫu)

Cảm nhận 12 câu thơ đầu bài Trao duyên năm 2021 (dàn ý – 5 mẫu)

Phân tích 8 câu cuối bài Trao duyên năm 2021 (dàn ý – 5 mẫu)

Nỗi đau của Thúy Kiều ở trong đoạn trích Trao duyên năm 2021 (dàn ý – 2 mẫu)

Phân tích vẻ đẹp của Thúy Kiều qua đoạn trích Trao duyên năm 2021 (dàn ý – 5 mẫu)

Phân tích đoạn trích Nỗi thương mình trong Truyện Kiều năm 2021 (dàn ý – 5 mẫu)

Phân tích đoạn trích Chí khí anh hùng năm 2021 (dàn ý – 5 mẫu)

Phân tích nhân vật Từ Hải năm 2021 (dàn ý – 5 mẫu)

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *