Giải Bài Tập Sgk Hóa Học 10 Nâng Cao

giải bài tập hóa học 10 nâng cao

Để học tốt Hóa học Lớp 10, loạt bài Giải bài tập sgk Hóa học 10 nâng cao được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Hóa học 10 hơn.

Chương 1: Nguyên Tử

Bài 1: Thành phần nguyên tử

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học

Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử

Bài 5: Luyện tập về: thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử

Bài 6: Lớp và phân lớp electron

Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử

Bài 8: Luyện tập chương 1

Chương 2: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Và Định Luật Tuần Hoàn

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electorn nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học

Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 14: Luyện tập chương 2

Bài 15: Bài thực hành số 1

Chương 3: Liên Kết Hóa Học

Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion

Bài 17: Liên kết cộng hóa trị

Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba

Bài 19: Luyện tập về liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Lai hóa các obitan nguyên tử

Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử

Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa

Bài 23: Liên kết kim loại

Bài 24: Luyện tập chương 3

Chương 4: Phản Ứng Hóa Học

Bài 25: Phản ứng oxi hóa khử

Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Bài 27: Luyện tập chương 4

Bài 28: Bài thực hành số 2: Phản ứng oxi hóa – khử

Chương 5: Nhóm Halogen

Bài 29: Khái quát về nhóm halogen

Bài 30: Clo

Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric

Bài 32: Hợp chất có oxi của clo

Bài 33: Luyện tập về clo và hợp chất của clo

Bài 34: Flo

Bài 35: Brom

Bài 36: Iot

Bài 37: Luyện tập chương 5

Bài 38: Bài thực hành số 3: Tính chất của các halogen

Bài 39: Bài thực hành số 4: Tính chất các hợp chất của halogen

Chương 6: Nhóm Oxi

Bài 40: Khái quát về nhóm oxi

Bài 41: Oxi

Bài 42: Ozon và hiđro peoxit

Bài 43: Lưu huỳnh

Bài 44: Hiđro sunfua

Bài 45: Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

Bài 46: Luyện tập chương 6

Bài 47: Bài thực hành số 5: Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Bài 48: Bài thực hành số 6: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Chương 7: Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học

Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 50: Cân bằng hóa học

Bài 51: Luyện tập. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 52: Bài thực hành số 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *