Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Có Đáp Án

Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Có Đáp Án

Trắc nghiệm Địa Lí 10 gồm các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương trình học trong sách. Phần này giúp các bạn ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm.

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10

Để học và giải trắc nghiệm địa lí 10, mời bạn học cùng kham khảo bài viết dưới đây của lời giải hay.

Chương 1: Bản Đồ 

Trắc nghiệm bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Trắc nghiệm Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Trắc nghiệm chương I: Bản đồ

Chương 2: Vũ Trụ, Hệ Quả Và Các Chuyển Động Của Trái Đất

Trắc nghiệm bài 5: Vũ trụ. Hệ mặt trời và trái đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất Địa lí 10

Trắc nghiệm bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của Trái đất

Trắc nghiệm chương II: Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất (trắc nghiệm địa lí 10)

Chương 3: Cấu Trúc Của Trái Đất. Các Quyền Của Lớp Vỏ Địa Lí

Trắc nghiệm bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Trắc nghiệm bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất

Trắc nghiệm bài 9 : Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất (Tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 10: Thực hành nhận xét về sự phân bố các vành đại động đất…

Trắc nghiệm bài 11: Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất

Trắc nghiệm Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Trắc nghiệm bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

Trắc nghiệm Bài 14: Thực hành đọc bản đồ sự phân hóa các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu…

Trắc nghiệm Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Trắc nghiệm Bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển (giải trắc nghiệm địa lí 10)

Trắc nghiệm Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Trắc nghiệm bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái đất

Trắc nghiệm chương III: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí

Chương 4: Một Số Quy Luật Của Lớp Vỏ Địa Lí

Trắc nghiệm bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Trắc nghiệm bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Trắc nghiệm chương IV: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

Chương 5: Địa Lý Dân Cư (Trắc Nghiệm Địa lí 10)

Trắc nghiệm bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

Trắc nghiệm bài 23: Cơ cấu dân số

Trắc nghiệm bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Trắc nghiệm bài 25: Thực hành phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Trắc nghiệm chương V: Địa lí dân cư

Chương 6: Cơ Cấu Nền Kinh Tế

Trắc nghiệm bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

Chương 7: Địa Lí Nông Nghiệp

Trắc nghiệm Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp…

Trắc nghiệm bài 28: Địa lí ngành trồng trọt (giải trắc nghiệm địa lí 10)

Trắc nghiệm Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi

Trắc nghiệm bài 30: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Trắc nghiệm chương VII: Địa lí nông nghiệp

Chương 8: Địa Lí Công Nghiệp

Trắc nghiệm bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Trắc nghiệm bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp

Trắc nghiệm bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Trắc nghiệm bài 34: Thực hành vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Trắc nghiệm chương VIII: Địa lí công nghiệp

Chương 9: Địa Lí Dịch Vụ (Trắc Nghiệm Địa Lí 10)

Trắc nghiệm bài 35: Vai trò, nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Trắc nghiệm bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Trắc nghiệm Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải

Trắc nghiệm bài 38: Thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy – ê và kênh đào Pa –ra-ma

Trắc nghiệm bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc

Trắc nghiệm chương IX: Địa lí dịch vụ

Chương 10: Môi Trường Và Sự Phát Triển Bền Vững

Trắc nghiệm bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Trắc nghiệm bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

Trắc nghiệm chương X: Môi trường và sự phát triển bền vững

Học Kỳ (Trắc Nghiệm Địa Lí 10)

Trắc nghiệm học kì 1

Trắc nghiệm học kì 2

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *