Giải Sách Bài Tập Toán 9

Giải Sách Bài Tập Toán 9

Giải SBT Toán 9, để học tốt Toán Lớp 9, loạt bài Giải sách bài tập Toán 9 được loigiaihay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Toán 9 hơn.

SBT TOÁN 9

SBT Toán 9 Tập 1

Đại số – Chương 1: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba

Bài 1: Căn bậc hai

Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 5: Bảng căn bậc hai

Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 9: Căn bậc ba

Ôn tập chương 1

SBT Toán 9 – Đại số – Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất

Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 2: Hàm số bậc nhất

Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b

Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

Ôn tập chương 2

Hình học – Chương 1: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 3: Bảng lượng giác

Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn

Ôn tập chương 1

Hình học – Chương 2: Đường Tròn

Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.

Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn

Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

Ôn tập chương 2

SBT Toán 9 Tập 2

Đại số – Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Ôn tập chương 3

Đại số – Chương 4: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) – Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn

Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Ôn tập chương 4

SBT Toán 9 – Hình học – Chương 3: Góc Với Đường Tròn

Bài 1: Góc ở tâm – Số đo cung

Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

Bài 3: Góc nội tiếp

Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn

Bài 6: Cung chứa góc

Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Ôn tập chương 3

Hình học – Chương 4: Hình Trụ – Hình Nón – Hình Cầu

Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Bài 2: Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Ôn tập chương 4

Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số – Phần Hình Học)

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *