LỜI GIẢI ONLINE

Giải Sách Bài Tập Toán 9

Giải Sách Bài Tập Toán 9

Giải SBT Toán 9, để học tốt Toán Lớp 9, loạt bài Giải sách bài tập Toán 9 được loigiaihay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Toán 9 hơn.

SBT TOÁN 9

SBT Toán 9 Tập 1

Đại số – Chương 1: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba

Bài 1: Căn bậc hai

Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 5: Bảng căn bậc hai

Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 9: Căn bậc ba

Ôn tập chương 1

SBT Toán 9 – Đại số – Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất

Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 2: Hàm số bậc nhất

Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b

Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

Ôn tập chương 2

Hình học – Chương 1: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 3: Bảng lượng giác

Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn

Ôn tập chương 1

Hình học – Chương 2: Đường Tròn

Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.

Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn

Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

Ôn tập chương 2

SBT Toán 9 Tập 2

Đại số – Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Ôn tập chương 3

Đại số – Chương 4: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) – Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn

Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Ôn tập chương 4

SBT Toán 9 – Hình học – Chương 3: Góc Với Đường Tròn

Bài 1: Góc ở tâm – Số đo cung

Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

Bài 3: Góc nội tiếp

Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn

Bài 6: Cung chứa góc

Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Ôn tập chương 3

Hình học – Chương 4: Hình Trụ – Hình Nón – Hình Cầu

Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Bài 2: Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Ôn tập chương 4

Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số – Phần Hình Học)

Chúc các bạn học và thi tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *