LỜI GIẢI ONLINE

Giải Sách Bài Tập Tin Học 7

Giải Sách Bài Tập Tin Học 7

Để học tốt Tin học Lớp 7, loạt bài Giải sách bài tập Tin học 7 được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tin học 7 hơn.

Chương 1: Chương Trình Bảng Tính

Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?

Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

Bài 5: Thao tác với bảng tính

Bài 6: Định dạng trang tính

Bài 7: Trình bày và in trang tính

Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Ôn tập

Chương 2: Phần Mềm Học Tập

Bài 10: Luyện gõ phím nhanh bằng TYPING MASTER

Bài 11: Học Đại số với GEOBEBRA

Bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

Chúc các bạn học và thi tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *