Giải Sách Bài Tập Tin Học 7

Giải Sách Bài Tập Tin Học 7

Để học tốt Tin học Lớp 7, loạt bài Giải sách bài tập Tin học 7 được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tin học 7 hơn.

Chương 1: Chương Trình Bảng Tính

Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?

Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

Bài 5: Thao tác với bảng tính

Bài 6: Định dạng trang tính

Bài 7: Trình bày và in trang tính

Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Ôn tập

Chương 2: Phần Mềm Học Tập

Bài 10: Luyện gõ phím nhanh bằng TYPING MASTER

Bài 11: Học Đại số với GEOBEBRA

Bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *