Giải Bài Tập Sgk Địa Lí 7

Giải Bài Tập Sgk Địa Lí 7

Để học tốt Địa Lí Lớp 7, loạt bài Giải bài tập sgk Địa Lí 7 được loigiaihay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Địa Lí 7 hơn.

Phần 1: Thành Phần Nhân Văn Của Môi Trường

Bài 1: Dân số

Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa

Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Phần 2: Các Môi Trường Địa Lí

Chương 1: Môi Trường Đới Nóng. Hoạt Động Kinh Tế Của Con Người Ở Đới Nóng.

Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm

Bài 6: Môi trường nhiệt đới

Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa

Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

Chương 2: Môi Trường Đới Ôn Hòa. Hoạt Động Kinh Tế Của Con Người Ở Đới Ôn Hòa.

Bài 13: Môi trường đới ôn hòa

Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa

Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa

Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa

Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

Chương 3: Môi Trường Hoang Mạc. Hoạt Động Kinh Tế Của Con Người Ở Hoang Mạc

Bài 19: Môi trường hoang mạc

Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Chương 4: Môi Trường Đới Lạnh. Hoạt Động Kinh Tế Của Con Người Ở Đới Lạnh

Bài 21: Môi trường đới lạnh

Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Chương 5: Môi Trường Vùng Núi. Hoạt Động Kinh Tế Của Con Người Ở Vùng Núi

Bài 23: Môi trường vùng núi

Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

Phần 3: Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Chương 6: Châu Phi

Bài 26: Thiên nhiên châu Phi

Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi

Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi

Bài 30: Kinh tế châu Phi

Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

Bài 32: Các khu vực châu Phi

Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Chương 7: Châu Mĩ

Bài 35: Khái quát châu Mĩ

Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ

Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”

Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ

Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sường đông và sường tây của dãy núi An-đet

Chương 8: Châu Nam Cực

Bài 47: Châu Nam Cực – châu lục lạnh nhất thế giới

Chương 9: Châu Đại Dương

Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Chương 10: Châu Âu

Bài 51: Thiên nhiên châu Âu

Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu

Bài 55: Kinh tế châu Âu

Bài 56: Khu vực Bắc Âu

Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

Bài 58: Khu vực Nam Âu

Bài 59: Khu vực Đông Âu

Bài 60: Liên minh Châu Âu

Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *