Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử 7

Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử 7

Để học tốt Lịch Sử Lớp 7, loạt bài Giải bài tập sgk Lịch sử 7 ngắn nhất được loigiaihay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Lịch Sử 7 hơn.

Phần 1: Khái Quát Lịch Sử Thế Giới Trung Đại

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Phần 2: Lịch Sử Việt Nam Từ Thế Kỉ X Đến Giữa Thế Kỉ XIX

Chương 1: Buổi Đầu Độc Lập Thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Thế Kỉ X)

Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Chương 2: Nước Đại Việt Thời Lý (Thế Kỉ XI – XII)

Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)

Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)

Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa

Bài 12 phần 2: Đời sống kinh tế, văn hóa

Chương 3: Nước Đại Việt Thời Trần (Thế Kỉ XIII – XIV)

Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 13 phần 2: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Bài 14 phần 3: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Bài 15 phần 2: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Bài 16 phần 1: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 16 phần 2: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Chương 4: Đại Việt Thời Lê Sơ (Thế Kỉ XV – Đầu Thế Kỉ XVI)

Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Bài 20 phần 1: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Bài 21: Ôn tập chương IV

Chương 5: Đại Việt Ở Các Thế Kỉ XVI – XVIII

Bài 22 phần 1: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)

Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)

Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII

Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn

Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn

Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn

Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn

Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Chương 6: Việt Nam Nửa Đầu Thế Kỉ XIX

Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

Bài 30: Tổng kết

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *