LỜI GIẢI ONLINE

Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử 7

Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử 7

Để học tốt Lịch Sử Lớp 7, loạt bài Giải bài tập sgk Lịch sử 7 ngắn nhất được loigiaihay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Lịch Sử 7 hơn.

Phần 1: Khái Quát Lịch Sử Thế Giới Trung Đại

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Phần 2: Lịch Sử Việt Nam Từ Thế Kỉ X Đến Giữa Thế Kỉ XIX

Chương 1: Buổi Đầu Độc Lập Thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Thế Kỉ X)

Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Chương 2: Nước Đại Việt Thời Lý (Thế Kỉ XI – XII)

Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)

Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)

Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa

Bài 12 phần 2: Đời sống kinh tế, văn hóa

Chương 3: Nước Đại Việt Thời Trần (Thế Kỉ XIII – XIV)

Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 13 phần 2: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Bài 14 phần 3: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Bài 15 phần 2: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Bài 16 phần 1: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 16 phần 2: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Chương 4: Đại Việt Thời Lê Sơ (Thế Kỉ XV – Đầu Thế Kỉ XVI)

Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Bài 20 phần 1: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Bài 21: Ôn tập chương IV

Chương 5: Đại Việt Ở Các Thế Kỉ XVI – XVIII

Bài 22 phần 1: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)

Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)

Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII

Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn

Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn

Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn

Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn

Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Chương 6: Việt Nam Nửa Đầu Thế Kỉ XIX

Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

Bài 30: Tổng kết

Chúc các bạn học và thi tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *