Sách BT Tiếng Anh 4 Mới

Sách BT Tiếng Anh 4 Mới

Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, loạt bài giải sách bài tập Tiếng Anh 4 (Giải SBT Tiếng Anh 4) gồm đầy đủ các phần Phonics, Vocabulary, Grammar, Speaking, Reading, Writing được lời giải hay tổng hợp và biên soạn giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh lớp 4 hơn.

SÁCH BT TIẾNG ANH LỚP 4

Mục lục lời giải sách bt Tiếng Anh lớp 4 chi tiết, mời các bạn cùng kham khảo!

Unit 1: Nice To See You Again

Unit 2: I’m From Japan

Unit 3: What Day Is It Today?

Unit 4: When’s Your Birthday?

Unit 5: Can You Swim?

Unit 6: Where’s Your School?

Unit 7: What Do You Like Doing?

Unit 8: What Subjects Do You Have Today?

Unit 9: What Are Thay Doing?

Unit 10: Where Were You Yesterday?

Unit 11: What Time Is It?

Unit 12: What Does Your Father Do?

Unit 13: Would You Like Some Milk?

Unit 14: What Does She Look Like?

Unit 15: When’s Children’s Say?

Unit 16: Let’s Go To The Book Shop

Unit 17: How Much Is The T-Shirt?

Unit 18: What’s Your Phone Number?

Unit 19: What Animal Do You Want To See?

Unit 20: What Are You To Do This Summer?

Chúc các bạn học và thi tốt!

Kham khảo thêm các lời giải hay lớp 4 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *