Giải Lịch Sử Lớp 4 Hay, Chi Tiết

Giải Lịch Sử Lớp 4 Hay, Chi Tiết

Tài Liệu Môn Lịch Sử Lớp 4 tiểu học, tuyển tập những bài giải Môn Lịch Sử lớp 4 hay và điểm nhỏ bám sát chương trình giáo dục sách giáo khoa, giúp học sinh tiểu học dễ dàng tra cứu và ôn tập trong nền tảng giáo dục.

LỊCH SỬ LỚP 4

Dưới đây là những bài giải qua các tài liệu trong chương trình giáo dục được lời giải hay biên soạn bậc tiểu học mời bạn học cùng kham khảo!

Phần 1: Ngày Đầu Hoạt Động Dựng Nước Và Giữ Nước

Bài 1: Nước Văn Lang

Bài 2: Nước Âu Lạc

Phần 2: Hơn Một Nghìn Năm Hoạt Động Đấu Tranh Giành Lại Độc Lập

(Từ Năm 179 Đến Năm 938 TCN)

Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)

Bài 6: Ôn tập

Phần 3: Ngày Đầu Hoạt Động (Từ Năm 938 Đến Năm 1009)

Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)

Phần 4: Nước Đại Việt Thời Lý (Từ Năm 1009 Đến Năm 1226)

Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Bài 10: Chùa thời Lý

Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077)

Phần 5: Nước Đại Việt Nhà Trần (Từ Năm 1226 Đến Năm 1400)

Bài 12: Nhà Trần thành lập

Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

Bài 15: Nước ta cuối thời Trần

Phần 6: Nước Đại Việt Ngày Đầu Thời Hậu Lê (Thế Kỉ XV)

Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng

Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Bài 18: Trường học thời Hậu Lê

Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê

Bài 20: Ôn tập

Phần 7: Nước Đại Việt Hoạt Động Vào Thế Kỉ XVI-XVII

Bài 21: Trịnh – Nguyễn phân tranh

Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

Bài 23: Thành thị ở khoản thời gian XVI-XVII

Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)

Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

Phần 8: Buổi Đầu Hoạt Động Nhà Nguyễn (Từ Năm 1802 Đến Năm 1858)

Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập

Bài 28: Kinh thành Huế

Bài 29: Tổng kết

Chúc các bạn học và thi tốt tài liệu môn lịch sử trong chương trình giáo dục tiểu học!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *