Giải Lịch Sử Lớp 4 Hay, Chi Tiết

Lịch Sử Lớp 4, tuyển tập những bài giải Lịch Sử lớp 4 hay và chi tiết bám sát chương trình sách giáo khoa, giúp học sinh dễ dàng tra cứu và ôn tập.

LỊCH SỬ LỚP 4

Dưới đây là những bài giải qua các chương được lời giải online biên soạn mời bạn học cùng kham khảo!

Phần 1: Buổi Đầu Dựng Nước Và Giữ Nước (Khoảng 700 Năm TCN Đến Năm 179 TCN)

Bài 1: Nước Văn Lang

Bài 2: Nước Âu Lạc

Phần 2: Hơn Một Nghìn Năm Đấu Tranh Giành Lại Độc Lập (Từ Năm 179 TCN Đến Năm 938)

Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)

Bài 6: Ôn tập

Phần 3: Buổi Đầu Độc Lập (Từ Năm 938 Đến Năm 1009)

Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)

Phần 4: Nước Đại Việt Thời Lý (Từ Năm 1009 Đến Năm 1226)

Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Bài 10: Chùa thời Lý

Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077)

Phần 5: Nước Đại Việt Thời Trần (Từ Năm 1226 Đến Năm 1400)

Bài 12: Nhà Trần thành lập

Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

Bài 15: Nước ta cuối thời Trần

Phần 6: Nước Đại Việt Buổi Đầu Thời Hậu Lê (Thế Kỉ XV)

Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng

Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Bài 18: Trường học thời Hậu Lê

Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê

Bài 20: Ôn tập

Phần 7: Nước Đại Việt Thế Kỉ XVI-XVII

Bài 21: Trịnh – Nguyễn phân tranh

Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII

Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)

Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

Phần 8: Buổi Đầu Thời Nguyễn (Từ Năm 1802 Đến Năm 1858)

Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập

Bài 28: Kinh thành Huế

Bài 29: Tổng kết

Chúc các bạn học và thi tốt!

You might like

About the Author: Nguyễn Thị Cẩm Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.