Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4

Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4

SGK Toán lớp 4, các bài tập được giải và hướng dẫn giải đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu nhất được lời giải online biên soạn nhằm giúp học sinh tham khảo và củng cố kiến thức cơ bản và phương pháp giải nhanh nhất.

SGK TOÁN LỚP 4

Với các bài giải SGK Toán lớp 4 Tập 1 & Tập 2 hay nhất, chi tiết đầy đủ Số họcHình học trong cả sách giáo khoa Toán lớp 4 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập bộ môn này.

Chương I. Số Tự Nhiên. Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng

Ôn tập các số đến 100 000

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Biểu thức có chứa một chữ

Luyện tập trang 7 (sgk toán lớp 4)

Các số có sáu chữ số

Luyện tập trang 10

Hàng và lớp

So sánh các số có nhiều chữ số

Triệu và lớp triệu

Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

Luyện tập trang 16

Luyện tập trang 17

Dãy số tự nhiên

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Luyện tập trang 22

Yến, tạ, tấn

Bảng đơn vị đo khối lượng

Giây, thế kỉ (sgk toán 4)

Luyện tập trang 26

Tìm số trung bình cộng

Luyện tập trang 28

Biểu đồ

Biểu đồ (tiếp theo)

Luyện tập trang 33

Luyện tập chung trang 35

Luyện tập chung trang 36

Chương II. Bốn Phép Tính Với Các Số Tự Nhiên. Hình Học (SGK Toán Lớp 4)

Phép cộng

Phép trừ

Luyện tập trang 40

Biểu thức có chứa hai chữ

Tính chất giao hoán của phép cộng

Biểu thức có chứa ba chữ

Tính chất kết hợp của phép cộng

Luyện tập trang 46

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Luyện tập chung trang 48

Luyện tập trang 48

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng song song

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Vẽ hai đường thẳng song song

Thực hành vẽ hình chữ nhật

Luyện tập trang 55 (sgk toán lớp 4)

Thực hành vẽ hình vuông

Luyện tập chung trang 56

Nhân với số có một chữ số

Tính chất giao hoán của phép nhân

Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,…

Tính chất kết hợp của phép nhân

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Đề-xi-mét vuông

Mét vuông

Nhân một số với một tổng

Luyện tập trang 68

Nhân một số với một hiệu

Nhân với số có hai chữ số

Luyện tập trang 69

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Nhân với số có ba chữ số

Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Luyện tập trang 74 ( giải sgk toán lớp 4)

Luyện tập chung trang 75

Chia một tổng cho một số

Chia cho số có một chữ số

Chia một số cho một tích

Luyện tập trang 78

Chia một tích cho một số

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Chia cho số có hai chữ số

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Luyện tập trang 83

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Luyện tập trang 84

Thương có chữ số 0

Chia cho số có ba chữ số

Luyện tập trang 87

Luyện tập trang 89

Luyện tập chung trang 90

Luyện tập chung trang 91

Chương III. Dấu Hiệu Chia Hết Cho 2, 5, 9, 3. Giới Thiệu Hình Bình Hành

Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 5

Luyện tập trang 96 (sgk toán lớp 4)

Dấu hiệu chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 3

Luyện tập trang 98

Luyện tập chung trang 99

Ki-lô-mét vuông

Luyện tập trang 100

Hình bình hành

Diện tích hình bình hành

Luyện tập trang 104

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *