Giải bài tập sgk Toán 12 nâng cao

Để học tốt Toán Lớp 12, loạt bài Giải bài tập sgk Toán 12 nâng cao được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Toán 12 hơn.

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Chương 4: Số phức

Chương 1: Khối đa diện và thể tích của chúng

Chương 2: Mặt cầu, Mặt trụ, Mặt nón

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian