Giải Bài Tập Sgk Tin Học 12

Giải Bài Tập Sgk Tin Học 12

Để học tốt Tin học Lớp 12, loạt bài Giải bài tập sgk Tin học 12 được chúng tôi biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tin học 12 hơn.

Chương 1: Khái Niệm Về Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Bài tập và thực hành 1

Chương 2: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft Access

Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access

Bài 4: Cấu trúc bảng

Bài tập và thực hành 2 – Tạo cấu trúc bảng

Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

Bài tập và thực hành 3 – thao tác trên bảng

Bài 6: Biểu mẫu

Bài tập và thực hành 4 – Tạo biểu mẫu đơn giản

Bài 7: Liên kết giữa các bảng

Bài tập và thực hành 5 – Liên kết giữa các bảng

Bài 8: Truy vấn dữ liệu

Bài tập và thực hành 6 – Mẫu hỏi trên một bảng

Bài tập và thực hành 7 – Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

Bài tập và thực hành 8 – Tạo báo cáo

Bài tập và thực hành 9 – Bài thực hành tổng hợp

Chương 3: Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ

Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài tập và thực hành 10 – Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Chương 4: Kiến Trúc Và Bảo Mật Các Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài tập và thực hành 11 – Bảo mật cơ sở dữ liệu

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *