Giải Bài Tập Sgk Tin Học 10

giải bài tập sgk tin học 10

Để học tốt Tin học Lớp 10, loạt bài Giải bài tập sgk Tin học 10 được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tin học 10 hơn.

Chương 1: Một Số Khái Niệm Cơ Bản Của Tin Học

Bài 1: Tin học là một ngành khoa học

Bài 2: Thông tin và dữ liệu

Bài tập và thực hành số 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

Bài 3: Giới thiệu về máy tính

Bài thực hành 2: Làm quen với máy tính

Bài 4: Bài toán và thuật toán

Bài 5: Ngôn ngữ lập trình

Bài 6: Giải bài toán trên máy tính

Bài 7: Phần mềm máy tính

Bài 8: Những ứng dụng của tin học

Bài 9: Tin học và xã hội

Chương 2: Hệ Điều Hành

Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành

Bài 11: Tệp và quản lí tệp

Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành

Bài tập và thực hành 3: Làm quen vói hệ điều hành

Bài tập và thực hành 4: Làm quen với hệ điều hành windows

Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng

Chương 3: Soạn Thảo Văn Bản

Bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản

Bài 15: Làm quen với Microsoft Word

Bài tập và thực hành 6: Làm quen với word

Bài 16: Định dạng văn bản

Bài tập và thực hành 7: Định dạng văn bản

Bài 17: Một số chức năng khác

Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

Bài tập và thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo

Bài 19: Tạo và làm việc với bảng

Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

Chương 4: Mạng Máy Tính Và Internet

Bài 20: Mạng máy tính

Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet

Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt internet explorer

Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tính tìm kiếm

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *