Giải Bài Tập SGk Sinh 10 Ngắn Nhất

Giải Bài Tập SGk Sinh 10 Ngắn Nhất

Giải Sinh 10 được biên soạn theo cấu trúc trong SGK Sinh Học lớp 10, giúp các bạn nắm chắc kiến thức cơ bản, vận dụng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi và giải bài tập trong sgk. Hi vọng tài liệu này sẽ góp phần tăng thêm hiệu quả học tập môn Sinh Học lớp 10 của các bạn học sinh, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các thầy giáo, cô giáo và phụ huynh.

GIẢI SINH 10

Dưới đây là bộ bài giải Sinh 10 với nội dung rõ ràng, lời giải chi tiết được biên soạn bởi lời giải hay để mọi người cùng tra cứu.

Giải Sinh 10 Phần Một. Giới Thiệu Chung Về Thế Giới

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

Bài 2. Các giới sinh vật

Giải Sinh 10 Phần Hai. Sinh Học Tế Bào

Chương I. Thành Phần Hóa Học Của Tế Bào

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

Bài 5. Prôtêin

Bài 6. Axit nuclêic

Chương II. Cấu Trúc Của Tế Bào

Bài 7. Tế bào nhân sơ (giải Sinh 10)

Bài 8. Tế bào nhân thực

Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Chương III. Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng Trong Tế Bào

Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 16. Hô hấp tế bào

Bài 17. Quang hợp

Chương IV. Phân Bào

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Bài 19. Giảm phân

Bài 21. Ôn tập phần Sinh học tế bào

Giải Sinh 10 Phần Ba. Sinh Học Vi Sinh Vật

Chương I. Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng Ở Vi Sinh Vật

Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Chương II. Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Vi Sinh Vật

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm

Bài 29. Cấu trúc các loại virut

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn

Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bài 33. Ôn tập phần Sinh học vi sinh vật

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các lời giải hay lớp 10 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *