Giải bài tập sgk Công nghệ 11

Để học tốt Công nghệ Lớp 11, loạt bài Giải bài tập sgk Công nghệ 11 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Công nghệ 11 hơn.

Chương 1: Vẽ kĩ thuật cơ sở

Chương 2: Vẽ kĩ thuật ứng dụng

Chương 3: Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi

Chương 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Chương 5: Đại cương về động cơ đốt trong

Chương 6: Cấu tạo của động cơ đốt trong

Chương 7: Ứng dụng động cơ đốt trong