Thì Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Tiếp Diễn – Unit 1 – Tiếng Anh 12 Mới

 Unit 1: Life Stories – Câu chuyện cuộc đời

Thì Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Tiếp Diễn – Unit 1

I. Cấu trúc của thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

cấu trúc thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

II. Chức Năng Của Việc Kết Hợp Quá Khứ Đơn Với Quá Khứ Tiếp Diễn

Khi ta muốn diễn tả một hành động đang diễn ra trong quá khứ và đột nhiên bị một hành động khác cắt ngang ta sẽ kết hợp thì Quá khứ Tiếp diễn (hành động đang diễn ra) với thì Quá khứ Đơn (hành động cắt ngang).
Hãy cùng xem qua những ví dụ sau:

Ví dụ 1:
While I was presenting our new project, the Marketing Manager entered the room.
(Trong khi tôi đang thuyết trình về dự án mới của chúng tôi, Trưởng phòng Marketing bước vào phòng.)
Phân tích:
– Hành động đang diễn ra: “Tôi đang thuyết trình về dự án”.
– Hành động cắt ngang: “Trưởng phòng Marketing bước vào”.

Ví dụ 2:
I was typing a report when my leader asked me to go to the meeting room with her.
(Tôi đang đánh máy báo cáo khi trưởng nhóm của tôi bảo tôi đến phòng họp cùng cô ấy.)
Phân tích:
Hành động đang diễn ra: “tôi đang đánh máy báo cáo”.
Hành động cắt ngang: “trưởng nhóm của tôi bảo tôi đến phòng họp”.

III. Cấu Trúc Kết Hợp Thì Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Tiếp Diễn

cấu trúc thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Lưu ý:

While’ sẽ đi trước vế dùng thì Quá khứ Tiếp diễn và ‘when’ sẽ đi trước vế dùng thì Quá khứ Đơn.

Khi ta đẩy 2 liên từ ‘while’ và ‘when’ lên đầu câu thì giữa 2 vế phải có dấu “,”.

Nhìn chung, bốn cấu trúc này chỉ khác nhau về mặt hình thức còn về đại ý vẫn giống nhau. Ta hãy thử xem bốn ví dụ bên dưới để hiểu thêm nhé:

Ví dụ 1:
While they were discussing the new project, their boss called for a meeting.
(Lúc họ đang thảo luận dự án mới, sếp của họ triệu tập một cuộc họp.)

Ví dụ 2:
When their boss called for a meeting, they were discussing the new project.
(Khi sếp của họ triệu tập một cuộc họp, họ đang thảo luận dự án mới.)

Ví dụ 3:
They were discussing the new project when their boss called for a meeting.
(Họ đang thảo luận dự án mới khi sếp của họ triệu tập một cuộc họp.)

Ví dụ 4:
Their boss called for a meeting while they were discussing the new project.
(Sếp của họ triệu tập một cuộc họp lúc họ đang thảo luận dự án mới.)

Vậy, dù hình thức câu và phần dịch nghĩa tiếng Việt có chút khác biệt nhưng nhìn chung, 4 câu trên đều thể hiện đại ý: “họ đang thảo luận giữa chừng thì sếp mở cuộc họp”

Xem thêm các bài giải lớp 12 khác tại Đây

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *