Tập Bản Đồ Địa Lí 10

tập bản đồ địa lí 10

Để học tốt Địa Lí Lớp 10, loạt bài Tập bản đồ Địa Lí 10 được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Địa Lí 10 hơn.

Bài 1: Các Phép Chiếu Hình Bản Đồ Cơ Bản

Bài 2: Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lí Trên Bản Đồ

Bài 4: Thực Hành: Xác Định Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lí Trên Bản Đồ

Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời Và Trái Đất. Hệ Quả Của Chuyển Động Tự Quay Quanh Trục Của Trái Đất

Bài 6: Hệ Quả Chuyển Động Xung Quanh Mặt Trời Của Trái Đất

Bài 7: Cấu Trúc Của Trái Đất. Thạch Quyển. Thuyết Kiến Tạo Mảng

Bài 8: Tác Động Của Nội Lực Đến Địa Hình Bề Mặt Trái Đất

Bài 9: Tác Động Của Ngoại Lực Đến Địa Hình Bề Mặt Trái Đất

Bài 10: Thực Hành: Nhận Xét Về Sự Phân Bố Các Vành Đai Động Đất, Núi Lửa Và Các Vùng Núi Trẻ Trên Bản Đồ

Bài 11: Khí Quyển. Sự Phân Bố Nhiệt Độ Không Khí Trên Trái Đất

Bài 12: Sự Phân Bố Khí Áp. Một Số Loại Gió Chính

Bài 13: Ngưng Đọng Hơi Nước Trong Khí Quyển. Mưa

Bài 14: Thực Hành: Đọc Bản Đồ Sự Phân Hóa Các Đới Và Các Kiểu Khí Hậu Trên Trái Đất. Phân Tích Biểu Đồ Một Số Kiểu Khí Hậu

Bài 15: Thủy Quyển. Một Số Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chế Độ Nước Sông. Một Số Sông Lớn Trên Trái Đất

Bài 16: Sóng. Thủy Triều. Dòng Biển

Bài 17: Thổ Nhưỡng Quyển. Các Nhân Tố Hình Thành Thổ Nhưỡng

Bài 18: Sinh Quyên. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Sự Phát Triển Và Phân Bố Của Sinh Vật

Bài 19: Sự Phân Bố Sinh Vật Trên Trái Đất

Bài 20: Lớp Vỏ Địa Lí. Quy Luật Thống Nhất Và Hoàn Chỉnh Của Lớp Vỏ Địa Lí

Bài 21: Quy Luật Địa Đới Và Quy Luật Phi Địa Đới

Bài 22: Dân Số Và Sự Gia Tăng Dân Số

Bài 23: Cơ Cấu Dân Số

Bài 24: Các Chủng Tộc, Ngôn Ngữ Và Tôn Giáo

Bài 25: Phân Bố Dân Cư. Các Loại Hình Quần Cư Và Đô Thị Hóa

Bài 26: Cơ Cấu Nền Kinh Tế

Bài 27: Vai Trò, Đặc Điểm, Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Phát Triển Và Phân Bố Nông Nghiệp. Một Số Hình Thức Tổ Chức Lãnh Thổ Nông Nghiệp

Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt

Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi

Bài 30: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài 31: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Bài 32: Thực hành: Sử dụng phương pháp Bản đồ-Biểu đồ để thể hiện sản lượng lương thực và cơ cấu sản lượng lương thực của một số nước trên thế giới

Bài 33: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 34: Địa lí các ngành công nghiệp

Bài 35: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 36: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cáu sử dụng năng lượng của thế giới

Bài 38: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Bài 39: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

Bài 40: Địa lí các ngành giao thông vận tải

Bài 41: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào XuyÊ và kênh đào Panama

Bài 42: Địa lí ngành thông tin liên lạc

Bài 43: Địa lí ngành thương mại

Bài 44: Thị trường thế giới

Bài 45: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 46: Môi trường và sự phát triển bền vững

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *