Sự Xuất Hiện Của Các Thành Thị Trung Đại

Sự xuất hiện của các thành thị trung đại. Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản

a) Lãnh địa

Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền.

Trong lãnh địa:

+ Nông nô tự sản xuất ra mọi vật dụng và tiêu dùng những thứ do mình làm ra.

+ Nông nô chỉ phải mua hai thứ là muối và sắt.

+ Không có sự trao đổi, buôn bán với bên ngoài.

+ Mỗi nông nô vừa làm ruộng, vừa làm thêm 1 nghề thủ công nào đó.

b) Thành thị

Nguyên nhân

– Cuối XI, sản xuất phát triển hàng hóa đem đi trao đổi ở nơi đông người để bán và lập xưởng sản xuất => thị trấn được thành lập => phát triển thành các thành phố lớn (thành thị).

Thành thị trung đại Tây Âu

Tổ chức của thành thị

– Bộ mặt: Phố xá nhà cửa … là trung tâm trao đổi buôn bán

– Các tầng lớp: Thợ thủ công và thương nhân

+ Lập ra các phường hội, thương hội để cùng nhau sản xuất và buôn bán.

+ Tổ chức hội chợ triển lãm hàng năm, trao đổi và buôn bán sản phẩm.

Đặc điểm kinh tế: nền kinh tế hàng hoá

Vai trò của thành thị: Thúc đẩy xã hội phát triển.

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *