Sự Hình Thành Xã Hội Phong Kiến Ở Châu Âu

Bài 1. Sự Hình Thành Và Phát Triển Của Xã Hội Phong Kiến Ở Châu Âu

Tóm tắt sự hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu

a) Bối cảnh lịch sử:

Cuối thế kỉ V, các tộc người Giéc-man xâm chiếm tiêu diệt đế quốc Rô-ma.

  • Biện pháp:

+ Thành lập nhiều vương quốc mới: Vương quốc của người Ăng-glô Xắc-xông, Vương quốc Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt,…

+ Chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ rồi chia cho nhau.

+ Phong tước vị cho người có công.

b) Sự phân hóa xã hội:

– Xã hội: chia làm 2 giai cấp.

+ Lãnh chúa phong kiến: tướng lĩnh quân sự và quý tộc

+  Nông nô: Nô lệ và nông dân không có rộng đất.

=> Xã hội phong kiến ở châu Âu hình thành.

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *