Sự Hình Thành Xã Hội Phong Kiến Ở Châu Âu

Bài 1. Sự Hình Thành Và Phát Triển Của Xã Hội Phong Kiến Ở Châu Âu

Tóm tắt sự hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu

a) Bối cảnh lịch sử:

Cuối thế kỉ V, các tộc người Giéc-man xâm chiếm tiêu diệt đế quốc Rô-ma.

  • Biện pháp:

+ Thành lập nhiều vương quốc mới: Vương quốc của người Ăng-glô Xắc-xông, Vương quốc Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt,…

+ Chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ rồi chia cho nhau.

+ Phong tước vị cho người có công.

b) Sự phân hóa xã hội:

– Xã hội: chia làm 2 giai cấp.

+ Lãnh chúa phong kiến: tướng lĩnh quân sự và quý tộc

+  Nông nô: Nô lệ và nông dân không có rộng đất.

=> Xã hội phong kiến ở châu Âu hình thành.

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

You might like

About the Author: Nguyễn Thị Cẩm Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.