Soạn Toán 10 Chương III Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Giải bài 1 trang 68 – SGK môn Đại số lớp 10

Hướng dẫn giải:

Gợi ý:

So sánh hệ số của mỗi phương trình.

Giải bài 2 trang 68 – SGK môn Đại số lớp 10

Đáp án:

Ghi nhớ:

Để giải hể phương trình bậc nhất hai ẩn ta thường sử dụng hai phương pháp:

– Phương pháp cộng đại số.

– Phương pháp thế.

Giải bài 3 trang 68 – SGK môn Đại số lớp 10

Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây. Bạn Vân mua 10 quả quýt, 7 quả cam với giá tiền là 17800 đồng. Bạn Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam hết 18000 đồng. Hỏi giá tiền mỗi quả quýt và quả cam hết bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải:

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Đáp án:

Giải bài 4 trang 68 – SGK môn Đại số lớp 10

Có hai dây chuyền may áo sơ mi. Ngày thứ nhất cả hai dây chuyền may được 930 áo. Ngày thứ hai dây chuyền thứ nhất tăng năng suất 18%, dây chuyền thứ hai tăng năng suất 15% nên cả hai dây chuyền này may được 1083 áo. Hỏi trong ngày thứ nhất mỗi dây chuyền may được bao nhiêu áo sơ mi ?

Hướng dẫn giải:

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Đáp án:

Giải bài 5 trang 68 – SGK môn Đại số lớp 10

Hướng dẫn giải:

Để giải hệ phương trình ba ẩn, ta thường:

– Rút một ẩn từ một phương trình theo hai ẩn còn lại rồi thế vào hai phương trình còn lại.

– Biến đổi áp dụng quy tắc cộng đại số để đưa về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đáp án:

 

Giải bài 6 trang 68 – SGK môn Đại số lớp 10

Một cửa hàng bán áo sơ mi, quần nam và váy nữ. Ngày thứ nhất bán được 21 áo, 21 quần và 18 váy, doanh thu là 5.349.000 đồng. Ngày thứ hai bán được 16 áo, 24 quần và 12 váy, doanh thu là 5.600.000 đồng. Ngày thứ ba bán được 24 áo, 15 quần và 12 váy, doanh thu là 5.259.000 đồng. Hỏi giá bán mỗi áo, mỗi quần và mỗi váy là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải:

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất ba ẩn rồi giải phương trình.

Đáp án:

Gọi giá tiền mỗi chiếc áo, quần và váy là x,y,zx,y,z (đồng, x,y,z,>0x,y,z,>0)

Vì ngày thứ nhất bán được 21 áo, 21 quần và 18 váy, doanh thu là 5.349.000 đồng nên ta có phương trình

21x+21y+18z=5349000

Vì ngày thứ hai bán được 16 áo, 24 quần và 12 váy, doanh thu là 5.600.000 đồng nên ta có phương trình

16x+24y+12z=5600000

Vì ngày thứ ba bán được 24 áo, 15 quần và 12 váy, doanh thu là 5.259.000 đồng nên ta có phương trình

24x+15y+12z=5259000

Giải bài 7 trang 68 – SGK môn Đại số lớp 10

Đáp án:

Chúc các học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *