Soạn Tiếng Việt lớp 5

Để học tốt Tiếng Việt Lớp 5, loạt bài Soạn Tiếng Việt lớp 5 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Việt 5 hơn.

Tiếng Việt 5 Tập 1

Việt Nam - Tổ quốc em Tuần 1

Việt Nam - Tổ quốc em Tuần 2

Việt Nam - Tổ quốc em Tuần 3

Cánh chim hòa bình Tuần 4

Cánh chim hòa bình Tuần 5

Cánh chim hòa bình Tuần 6

Con người với thiên nhiên Tuần 7

Con người với thiên nhiên Tuần 8

Con người với thiên nhiên Tuần 9

Ôn tập giữa học kì I Tuần 10

Giữ lấy màu xanh Tuần 11

Giữ lấy màu xanh Tuần 12

Giữ lấy màu xanh Tuần 13

Vì hạnh phúc con người Tuần 14

Vì hạnh phúc con người Tuần 15

Vì hạnh phúc con người Tuần 16

Vì hạnh phúc con người Tuần 17

Ôn tập cuối học kì I Tuần 18

Tiếng Việt 5 Tập 2

Người công dân Tuần 19

Người công dân Tuần 20

Người công dân Tuần 21

Vì cuộc sống thanh bình Tuần 22

Vì cuộc sống thanh bình Tuần 23

Vì cuộc sống thanh bình Tuần 24

Nhớ nguồn Tuần 25

Nhớ nguồn Tuần 26

Nhớ nguồn Tuần 27

Ôn tập giữa học kì II Tuần 28

Nam và nữ Tuần 29

Nam và nữ Tuần 30

Nam và nữ Tuần 31

Những chủ nhân tương lai Tuần 32

Những chủ nhân tương lai Tuần 33

Những chủ nhân tương lai Tuần 34

Ôn tập cuối học kì II Tuần 35