Skills Unit 1 SGK Tiếng Anh 10 Mới

Unit 1: Family Life – Cuộc sống gia đình

I. READING

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

giải anh 10 skill1

 

Đáp án:

 1. The mother is cooking, the father is laying the table, the son is cleaning the floor, the daughter is washing vegetables.
 2. I think they are happy, because they’re smiling.

Hướng dẫn dịch:

 1. Mỗi người trong hình đang làm gì?

– > Mẹ đang nấu ăn, bố đang dọn bàn, con trai đang lau sàn, con gái đang rửa rau.

 1. Bạn có nghĩ rằng họ đang hạnh phúc không? Tại sao hoặc tại sao không?

– > Tôi nghĩ rằng họ đang hạnh phúc, bởi vì họ đang mỉm cười.

2. Read the text and tick (V) the appropriate meanings of the highlighted words

(Đọc văn bản và tích nghĩa thích hợp của các từ được tô sáng)

Hướng dẫn dịch:

Hầu hết mọi người đều cho rằng công việc nội trợ thật nhàm chán và chỉ là trách nhiệm của những người vợ, người mẹ. Nhiều bậc cha mẹ không yêu cầu con cái làm việc nhà để chúng có nhiều thời gian chơi hoặc học. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy làm việc nhà là tốt cho trẻ em.

Trẻ em làm việc nhà phát triển các kỹ năng sống quan trọng mà chúng sẽ cần trong suốt quãng đời còn lại. Giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc người khác là một trong những kỹ năng quan trọng mà trẻ em cần khi bắt đầu xây dựng gia đình riêng. Đây là những điều mà trường học không thể dạy đầy đủ, vì vậy việc cho trẻ học ở nhà là rất quan trọng. Chia sẻ công việc nhà cũng giúp người trẻ học cách chịu trách nhiệm. Họ biết rằng họ phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình mặc dù họ không thích làm việc đó.

Làm việc nhà cũng giúp phát triển lòng biết ơn của trẻ đối với cha mẹ. Khi làm việc nhà, chúng học cách đánh giá cao tất cả những công việc khó khăn mà cha mẹ chúng đã làm trong nhà dành cho chúng. Ngoài ra, cùng nhau làm việc nhà giúp thắt chặt tình cảm gia đình, tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt giữa con cái và cha mẹ. Nó làm cho trẻ cảm thấy chúng là thành viên của một đội.

Tựu chung lại, làm việc nhà có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ. Nó dạy họ kỹ năng sống và giúp xây dựng tính cách của họ. Vì vậy, cha mẹ nên khuyến khích con cái chia sẻ công việc nhà vì lợi ích của bản thân cũng như lợi ích của cả gia đình.

Đáp án:

1. a 2. b 3. a 4. a 5. b

Hướng dẫn dịch:

 1. trách nhiệm ~ trách nhiệm
 2. lòng biết ơn ~ cảm giác biết ơn
 3. làm cho mạnh mẽ ~ làm cái gì mạnh hơn
 4. liên kết ~ kết nối chặt chẽ
 5. tính cách ~ những phẩm chất khiến một người khác biệt với những người khác

3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

Đáp án:

 1. Most people think that housework is boring and is the responsibility of wives and mothers only.
 2. They want to give their children more time to play or study.
 3. These are doing the laundry, cleaning the house, and taking care of others.
 4. They learn that they have to try to finish their tasks even though they do not enjoy doing them.
 5. Because children learn to appreciate all the hard work their parents do around the house for them.

Hướng dẫn dịch:

 1. Hầu hết mọi người nghĩ gì về công việc nhà?

– > Hầu hết mọi người đều cho rằng công việc nội trợ thật nhàm chán và chỉ là trách nhiệm của những người vợ, người mẹ.

 1. Tại sao nhiều bậc cha mẹ không bắt con cái làm việc nhà?

– > Họ muốn cho con cái của họ nhiều thời gian hơn để chơi hoặc học.

 1. Một số kỹ năng sống quan trọng mà trẻ em có thể học được khi làm việc nhà là gì?

– > Đây là công việc giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc người khác.

 1. Trẻ em học được gì khi hoàn thành các công việc gia đình mà chúng không thích?

– > Họ học được rằng họ phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình mặc dù họ không thích làm chúng.

 1. Tại sao chia sẻ việc nhà củng cố mối dây liên kết gia đình?

-> Bởi vì trẻ em học cách đánh giá cao tất cả những công việc khó khăn mà cha mẹ chúng làm quanh nhà cho chúng.

4. Work in pairs. Discuss the question.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi.)

What benefits do you think you can get from sharing housework?

Đáp án:

Some benefits of sharing housework:

– It is an important part of life because children will grow up one day, and they must do the housework themselves.

– People will learn to be responsible with what they do.

Hướng dẫn dịch:

Một số lợi ích của việc chia sẻ công việc nhà:

– Đó là một phần quan trọng của cuộc sống vì một ngày nào đó trẻ sẽ lớn, và chúng phải tự làm việc nhà.

– Mọi người sẽ học cách chịu trách nhiệm với những gì họ làm.

SPEAKING

1. Below are reasons why children should or shouldn’t do housework. Put them in the correct column. Add some more if you can.

(Dưới đây là những lý do tại sao trẻ em nên hoặc không nên làm việc nhà. Đặt chúng vào đúng cột. Thêm một số nếu bạn có thể.)

Đáp án:

– Should: 1, 2, 5

– Shouldn’t: 3, 4, 6

Hướng dẫn dịch:

 1. Làm việc nhà giúp các em phát triển kỹ năng sống.
 2. Làm việc nhà dạy họ biết chịu trách nhiệm.
 3. Trẻ em nên được dành nhiều thời gian chơi khi chúng còn nhỏ.
 4. Họ có thể làm vỡ hoặc làm hỏng đồ vật khi làm việc nhà.
 5. Làm việc nhà giúp tăng cường tình cảm gia đình.
 6. Các em cần nhiều thời gian hơn để học và làm bài.

2. Work in pairs. Complete the conversation between Anna, Nam, and Minh using some ideas from 1. Then listen to the conversation and check your answers

(Làm việc theo cặp. Hoàn thành đoạn hội thoại giữa Anna, Nam và Minh bằng một số ý từ 1. Sau đó nghe đoạn hội thoại và kiểm tra câu trả lời của bạn)

Bài nghe:

Đáp án:

 1. doing housework helps them develop life skills.
 2. They should be given plenty of playtime when they are young.

Nội dung bài nghe:

Anna: Nam, why do you think children should do housework?

Nam: Because doing housework helps them develop life skills.

Anna: It’s true. Life skills such as cooking, cleaning or taking care of others are really necessary for kids when they grow up.

Nam: Yes, we should all have these basic life skills to be adults.

Anna: Now Minh, why do you think children shouldn’t do housework?

Minh: I think kids are kids. They should be given plenty of playtime when they are young.

Nam: I don’t agree with you. I’m afraid too much playtime isn’t good for children.

Anna: Well, thank you both for sharing your ideas. They are very useful for my project.

Hướng dẫn dịch:

Anna: Nam, tại sao bạn nghĩ trẻ em nên làm việc nhà?

Nam: Vì làm việc nhà giúp các em phát triển các kỹ năng sống.

Anna: Đó là sự thật. Những kỹ năng sống như nấu ăn, dọn dẹp hay chăm sóc người khác thực sự cần thiết cho trẻ khi lớn lên.

Nam: Vâng, tất cả chúng ta nên có những kỹ năng sống cơ bản này để trở thành người lớn.

Anna: Bây giờ Minh, tại sao bạn nghĩ trẻ em không nên làm việc nhà?

Minh: Tôi nghĩ trẻ con là trẻ con. Chúng nên được cho nhiều thời gian chơi khi chúng còn nhỏ.

Nam: Tôi không đồng ý với bạn. Tôi sợ rằng thời gian chơi quá nhiều không tốt cho trẻ em.

Anna: Vâng, cảm ơn cả hai đã chia sẻ ý kiến của mình. Chúng rất hữu ích cho dự án của tôi.

3. Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions about whether children should or shouldn’t do housework. You can use the ideas from 1 and the reading text.

(Làm việc nhóm. Làm những cuộc trò chuyện tương tự để trao đổi ý kiến về việc trẻ nên hay không nên làm việc nhà. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng bài 1 và bài đọc.)

LISTEING

1.Work in pairs. Look at the picture and answer the questions (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi)

giải anh 10

Đáp án:

 1. An interviewer and a student is in a talk show.
 2. He’s talking about his family life and how his family have helped him achieve success in his studies.

Hướng dẫn dịch:

 1. Bạn có thể nhìn thấy gì trong hình?

– > Một người phỏng vấn và một sinh viên đang tham gia một chương trình trò chuyện.

 1. Bạn nghĩ học sinh đang nói về điều gì?

– > Cậu ấy đang nói về cuộc sống gia đình của mình và gia đình đã giúp cậu ấy đạt được thành công như thế nào trong học tập.

2. Listen to the introduction to the talk show and check whether your answer to Question 2 above is correct or not

(Nghe phần giới thiệu về chương trình trò chuyện và kiểm tra xem câu trả lời của bạn cho Câu hỏi 2 ở trên có đúng hay không)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Welcome to our talk show. Tonight our topic is ‘Family Life’ and our guest speaker is Le Minh Hieu. Hieu is a twelfth-grader. He’s just won a gold medal at the international Physics Olympiad. He’ll tell us about his family life and how his family have helped him achieve success in his studies.

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng đến với chương trình trò chuyện của chúng tôi. Chủ đề tối nay của chúng ta là ‘Cuộc sống gia đình’ và khách mời là Lê Minh Hiếu. Hiếu đang là học sinh lớp 12. Bạn ấy vừa giành huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế. Bạn ấy sẽ kể cho chúng ta nghe về cuộc sống gia đình của anh ấy và cách gia đình đã giúp bạn ấy đạt được thành công trong học tập.

3. Listen to the talk show and decide whether the statements are true (T) or false (F)

(Hãy nghe chương trình trò chuyện và quyết định xem các câu nói là đúng (T) hay sai (F))

Bài nghe:

Đáp án:

1. F 2. F 3. T 4. T

Nội dung bài nghe:

Hieu: Good evening. Well, I live with my parents and my brother. And I must say that all my achievements are the result of their support.

Host: Do your parents help you with your studies?

Hieu: My parents are farmers. They know little about physics. But they believe in me. They always listen to me and cheer me up whenever I have difficulties.

Host: So they encourage you to try harder?

Hieu: That’s right. Their love and trust give me strength to carry on.

Host: How about your brother?

Hieu: My brother is my best friend. He shares his happy and sad moments with me, and is always there for me when I need help.

Host: You’re so lucky to have a supportive family. Do you spend a lot of time together?

Hieu: Yes. My parents have created some family routines so that every week we can spend some time together although we’re all very busy.

Host: Family routines? Can you tell us more about that?

Hieu: Well, family routines are …

Hướng dẫn dịch:

Hiếu: Chào buổi tối. Vâng, tôi sống với bố mẹ và anh trai của tôi. Và tôi phải nói rằng tất cả những thành tựu của tôi là kết quả của sự ủng hộ của họ.

Người dẫn chương trình: Bố mẹ bạn có giúp đỡ bạn trong việc học tập không?

Hiếu: Bố mẹ em làm nông. Họ biết rất ít về vật lý. Nhưng họ tin tôi. Họ luôn lắng nghe tôi và động viên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn.

Người dẫn chương trình: Vì vậy, họ khuyến khích bạn cố gắng hơn?

Hiếu: Đúng vậy. Tình yêu và sự tin tưởng của họ cho tôi sức mạnh để tiếp tục.

Người dẫn chương trình: Còn anh trai của bạn thì sao?

Hiếu: Anh trai là bạn thân nhất của em. Anh ấy chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn với tôi, và luôn ở bên tôi khi tôi cần giúp đỡ.

Người dẫn chương trình: Bạn thật may mắn khi có một gia đình ủng hộ. Bạn có dành nhiều thời gian cho nhau không?

Hiếu: Vâng. Cha mẹ tôi đã tạo một số thói quen cho gia đình để mỗi tuần chúng tôi có thể dành một số thời gian bên nhau mặc dù tất cả chúng tôi đều rất bận rộn.

Người dẫn chương trình: Những thói quen của gia đình? Bạn có thể cho chúng tôi biết thêm về điều đó?

Hiếu: Chà, thói quen của gia đình là…

4. Listen again and complete each sentence with ONE word from the recording.

(Nghe lại và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ trong bản ghi âm.)

Bài nghe:

Đáp án:

1. difficulties 2. love 3. sad

Hướng dẫn dịch:

 1. Bố mẹ Hiếu luôn lắng nghe và động viên mỗi khi anh gặp khó khăn.
 2. Tình yêu và sự tin tưởng của cha mẹ anh ấy cho anh ấy sức mạnh để tiếp tục.
 3. Anh trai của Hiếu là bạn thân của anh. Anh ấy chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn của mình với anh ấy.

5. Work in groups. Discuss the following question (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau)

How can parents help their children achieve success in their studies?

Đáp án:

Parents play an important roles in children’s success in their studies. They can support and help their children choose good study strategies.

Hướng dẫn dịch:

Cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của trẻ trong học tập. Họ có thể hỗ trợ và giúp đỡ con cái của họ lựa chọn chiến lược học tập tốt.

WRITING

1 . Work in groups. Which of the following activities in the pictures do you think can be family routines

(Làm việc nhóm. Bạn nghĩ những hoạt động nào sau đây trong các bức tranh có thể là thói quen của gia đình)

giải anh 10 skill1

 

 

Hướng dẫn dịch:

 1. ăn tối
 2. đi dã ngoại
 3. xem chương trình trò chơi truyền hình
 4. thăm ông bà
 5. tổ chức sinh nhật
 6. dọn nhà

2. Read Joey’s email about his family routines and complete the table with the information from it

(Đọc email của Joey về các thói quen của gia đình anh ấy và hoàn thành bảng với thông tin từ đó)

Hướng dẫn dịch:

Tới: [email protected]

Tiêu đề: Những thói quen của gia đình tôi

Chào Đông,

Làm thế nào bạn nhận được trên? Trong email cuối cùng của bạn, bạn đã hỏi tôi về thói quen của gia đình tôi. Chà, chúng tôi có khá nhiều thói quen giúp chúng tôi học các kỹ năng sống và xây dựng mối quan hệ gia đình, nhưng tôi sẽ cho bạn biết về ba thói quen chính.

Đầu tiên, gia đình tôi luôn ăn tối cùng nhau. Bữa tối rất quan trọng đối với chúng tôi vì chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm hàng ngày và nói về những tin tức mới nhất. Thứ hai, chúng tôi cùng nhau xem chương trình trò chơi yêu thích trên TV vào mỗi tối thứ Sáu. Chúng tôi thảo luận về các câu hỏi và đoán câu trả lời. Thật là vui mỗi khi chúng tôi nhận được câu trả lời chính xác. Thứ ba, cứ hai tuần một lần, vào thứ bảy, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Chúng tôi lập một danh sách tất cả các công việc nhà. Mỗi người chúng ta sau đó chọn một hoặc hai công việc gia đình theo sự lựa chọn cá nhân. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi chúng tôi nhìn thấy ngôi nhà của mình sạch sẽ không tì vết vào cuối ngày.

Bạn có thói quen gia đình tương tự không? Tôi muốn biết về gia đình của bạn.

Vui lòng trả lời sớm.

Tốt nhất,

Joey

 

Đáp án:

giải anh 10 skill1

 

Hướng dẫn dịch:

giải anh 10 skill1

 

3. Complete the email about Dong’s family routines using the information in the box

(Hoàn thành email về các thói quen trong gia đình của Đông bằng cách sử dụng thông tin trong hộp)

giải anh 10 skill1

 

Đáp án:

Hi Joey,

How are you? We’re all doing fine here. You asked me about my family routines. Well, we have a number of routines to help us learn life skills as well as build family bonds. Here are three main ones.

First, my family have breakfast together everyday. We often eat bread or noodles and share our plans for the day. Secondly, we watch TV together every Saturday evening. We watch a film and share snacks. It’s funny to exchange our opinions after the film. Third, we visit grandparents on the second Sunday of the month. We do some housework for them and have lunch with them.

What do you think about my family routines? Please write back soon. And let me know.

Best wishes,

Dong

Hướng dẫn dịch:

Chào Joey,

Bạn khỏe không? Tất cả chúng tôi đang làm tốt ở đây. Bạn hỏi tôi về thói quen gia đình của tôi. Chúng ta có một số thói quen giúp chúng ta học các kỹ năng sống cũng như xây dựng tình cảm gia đình. Đây là ba cái chính.

Đầu tiên, gia đình tôi ăn sáng cùng nhau hàng ngày. Chúng tôi thường ăn bánh mì hoặc mì và chia sẻ những kế hoạch trong ngày. Thứ hai, chúng tôi xem TV cùng nhau vào mỗi tối thứ bảy. Chúng tôi xem một bộ phim và chia sẻ đồ ăn nhẹ. Thật vui khi trao đổi ý kiến của chúng tôi sau bộ phim. Thứ ba, chúng tôi đi thăm ông bà vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng. Chúng tôi làm một số việc nhà giúp họ và ăn trưa với họ.

Bạn nghĩ gì về thói quen của gia đình tôi? Vui lòng viết lại sớm. Và hãy cho tôi biết.

Lời chúc tốt nhất,

Đông

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *