Skills Review 3 SGK Tiếng Anh 9 Mới

Review 3 (Units 7 – 8 – 9) SGK Tiếng Anh 9 mới

1.Read Mi’s email to Nick and do the exercises that follow. (Đọc email của Mi gửi Nick và làm bài tập bên dưới.)

Hướng dẫn dịch

Chào Nick,

Cậu thế nào? Mình đang rất vui tại English Camp. Rất tiếc là bạn đã không tham gia cùng chúng minh. Hôm nay đã là ngày thứ 3 ở đây, mình ước gì nó kéo dài một tháng!

Ngày đầu tiên bọn mình dựng lều. Họ đã tổ chức cuộc thi dựng lều. Mặc dù nhóm mình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chỉ về hạng hai. Đoán xem chuyện gì xảy ra nào? Mình đã gặp Nam, bạn học cùng lớp chúng ta, nhưng chúng mình không thể nói chuyện nhiều vì bạn ấy thuộc nhóm khác.

Trước bữa trưa bọn mình đã tham gia trò chơi xây dựng tinh thần đồng đội. Điều đó thực sự thú vị. Buổi chiều, chúng mình đi câu cá. Hùng, một học sinh trường Luna, là một người câu cá thật sự giỏi. Bạn ấy đã bắt 10 con các trong khi mình không bắt được con nào. Tuy nhiên sau đó bọn mình đã thả toàn bộ số cá câu được.

Ngày thứ hai, chúng mình thi nấu ăn cũng rất tuyệt. Chúng mình đã rút thăm để chọn ra món ăn mà bọn mình có thể nấu. Hùng đã đại diện lên rút và bọn mình làm sushi. Hùng và mình không biết cách làm nhưng chúng mình rất may mắn vì đã có Chie trong nhóm. Bạn ấy là một học sinh đến từ Tokyo và có nhiều kinh nghiệm làm món sushi. Món sushi của bọn mình đã giành được giải nhất. Thật tuyệt khi Chie đã dạy bọn mình cách làm món ăn bổ dưỡng này.

Hôm nay có cuộc thi nói tiếng Anh về đề tài cách học tiếng Anh hiệu quả cho những học sinh không phải là người bản xứ. Hùng sẽ thuyết trình về những bí quyết học tiếng Anh của mình.

Bây giờ mình phải đi rồi, Chie và Hùng đang gọi.

Gặp bạn lần tới nhé.

a. Decide if the statements are true (T) / false (F) 

(Quyết định những câu sau đây là đúng hay sai.)

Đáp án:

1.T 2.F 3.F 4.T 5.F

Hướng dẫn dịch

 1. Đội của Mi không phải là đội chiến thắng cuộc thi làm lều.
 2. Mi là học sinh duy nhất của lớp cô ấy tham gia hội trại.
 3. Họ chơi 1 số trò chơi xây dựng tinh thần đồng đội sau bữa trưa.
 4. Hùng là người câu cá giỏi hơn Mi.
 5. Họ giữ lại 1 ít cá và thả các con khác.

b. Answer the questions. (Trả lời những câu hỏi sau đây.)

 1. How did the campers choose the dish to cook for the competition?

⇒ They drew lots.

 1. Where does Chie come from?

Chie comes from a school in Tokyo/from Tokyo.

 1. What prize did they win?

They won the first prize.

 1. Who is the English speaking contest for?

It’s for non-native English speaking students.

 1. What is the topic of Hung’s presentation?

It’s about his tips on how to learn English.

2. Work in groups and discuss the questions (Làm việc theo nhóm và trả lời những câu hỏi.)

 1. Have you ever joined an English speaking camp? If yes, share your experience with your friends. If no, tell your friends about the class excursion you liked best.

(Bạn đã bao giờ tham gia cắm trại nói tiếng Anh chưa? Nếu có, chia sẻ trải nghiệm của bạn với bạn bè. Nếu chưa, kể cho các bạn nghe về một chuyến đi chơi với lớp mà bạn thích nhất)

I haven’t joined any English speaking camp yet but the class excursion I liked best is when my class went to history museum to get information in history lesson. We saw many artefacts and were provided a lot of interesting historic myth, stories and facts by the guilder in the museum. Therefore, we understood more about the past events that we had learned before in history and liked this subject more.

 1. Do you think it is a good idea to take part in an English speaking camp? Why/ Why not?

(Bạn có nghĩ đó là ý kiến hay khi đi cắm trại nói tiếng Anh? Tại sao?)

I think participating in an English speaking camp serves a good chance to practice speaking English naturally as well as to experience new things. Moreover, during the camp, it is easy to make new friends through exciting activities.

3. Listen to Hung giving a presentation on his tips for ….

(Nghe Hùng đang thuyết trình về những cách học giỏi tiếng Anh. Hoàn thành ghi chú của người nghe. Sử dụng không quá 3 từ cho mỗi chỗ trống.)

Bài nghe:

1. stories and books 2. vocabulary 3. correctly 4. grammar books
5. international project 6. different cultures 7. self-confident 7. self-confident

Hướng dẫn dịch

Mẹo học tiếng Anh.

 • Đọc truyện và sách tiếng Anh.

+ mở rộng từ vựng.

+ hiểu ngữ cảnh.

+ ghi nhớ các từ dài.

+ biết sử dụng từ thế nào cho đúng.

 • Luyện tập ngữ pháp.

+ làm các bài tập từ các sách ngữ pháp khác nhau.

+ sách hay: ngữ pháp thông dụng và ngữ pháp chủ động.

 • Nắm bắt cơ hội nói và viết tiếng Anh.

+ tham gia một dự án quốc tế.

+ trao đổi thư và tán gẫu trên Skype.

+ cải thiện các kĩ năng và mở mang kiến thức của các nền văn hóa khác nhau.

 • Tự tin.

+ không sợ mắc lỗi.

+ tham gia các hoạt động của lớp.

+ yêu cầu sự giúp đỡ từ giáo viên và bạn cùng lớp.

Nội dung bài nghe:

My tips to learn English well are not complicated. Firstly, I usually read stories and books in English. Reading them helps me widen my vocabulary and understand the context where words are used. This way I can remember vocabulary longer and know how to use the words correctly. Secondly, to practise English grammar, I do lots of exercises from different grammar books. I find Grammar in Use and Active Grammar useful because they explain grammar thoroughly, and provide learners with various types of exercise. Thirdly, I take every opportunity to speak and write English because these are my weak points, ve joined an international project which connects students from all over the world. I’ve made friends with four students from the USA, Australia, France, and Egypt. We write each other emails and chat on Skype. That way I can not only improve my English skills but also enrich my knowledge of different cultures. My last tip is to be self-confident. Don’t be afraid of making mistakes in the process of learning. In class, you should take part in the activities actively. If there are any things you don’t understand, ask your teacher and classmates for help. These tips have helped me to become a successful English learner.

Hướng dẫn dịch

Mẹo học tiếng Anh giỏi không phức tạp. Thứ nhất, tôi thường đọc truyện và sách bằng tiếng Anh. Đọc chúng sẽ giúp tôi mở rộng vốn từ vựng của tôi và hiểu được bối cảnh sử dụng từ ngữ. Bằng cách này tôi có thể nhớ từ vựng dài hơn và biết cách sử dụng các từ chính xác. Thứ hai, để thực hành ngữ pháp tiếng Anh, tôi làm rất nhiều bài tập từ các sách ngữ pháp khác nhau. Tôi tìm Ngữ pháp trong Sử dụng và Ngữ pháp Học Hoạt động có ích vì chúng giải thích ngữ pháp một cách kỹ lưỡng và cung cấp cho người học các loại bài tập khác nhau. Thứ ba, tôi tận dụng mọi cơ hội để nói và viết tiếng Anh vì đây là những điểm yếu của tôi, đã tham gia vào một dự án quốc tế kết nối sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Tôi đã có bạn bè với bốn sinh viên từ Mỹ, Úc, Pháp, và Ai Cập. Chúng tôi viết mỗi email khác và trò chuyện trên Skype. Bằng cách đó tôi có thể không chỉ nâng cao kỹ năng tiếng Anh của tôi mà còn làm phong phú kiến thức của tôi về các nền văn hoá khác nhau. Mẹo cuối cùng của tôi là trở nên tự tin. Đừng sợ mắc sai lầm trong quá trình học. Trong lớp, bạn nên tham gia tích cực vào các hoạt động. Nếu có bất cứ điều gì bạn không hiểu, hãy yêu cầu giáo viên và bạn học của bạn giúp đỡ. Những lời khuyên này đã giúp tôi trở thành người học tiếng Anh thành công.

4. Choose one of the topics and write paragraph about it. (Chọn một trong các chủ đề và viết một đoạn văn về nó.)

Đoạn văn gợi ý:

Here are some of my tips for learning English well. For me, the best way has always been watching films, cartoons, TV shows and certain TV channels like BBC or Sky news. When I was little, I watched Cartoon Network and despite I didn’t understood a word, I kept watching and now I see that it was a good thing to do. About the films, in Việt Nam none of the films are translated, we have subtitles instead. That is a very good thing due to the fact that when you are younger you can associate the words said do the words on the subtitles (I always learned some new words!) and know I challenge myself by only listening to what they say and not read the subtitles.

The second good way to learn English is writing several times the new words we learn, for instance, when I learned the colours or the numbers or even the name of our clothes, the homework was to write each new word five or ten times! This definitely helped me a lot!

A third good way to learn and practise our English is talking with our friends or teacher in class! This way we can practise new vocabulary and at the same time we learn with the mistakes that we might say during our speech. And at the end we always say “I could have said that in a different and better way!”

The next advice is to read more, not only books but newspapers and magazines as well! There is so much good and new vocabulary in a book that we have no idea! That’s why I try to read in English at every opportunity that I have! Even if I don’t understand the meaning of that word, I can understand the meaning of the sentence and by that I can try and guess what that word really means!

Last but not the least, I would recommend all people learning English to go to English speaking countries, to try to have a conversation with native speakers or even listen to them speak! Go shopping, go to the café, go to dinner, to a movie or even the theatre and you will see that this is for sure the best way to really learn English! You also will have the chance to discover a new culture and visit new places that you might not ever forget.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *