Project Unit 4 SGK Tiếng Anh 9 Mới

Unit 4: Life In The Past – Cuộc sống ngày xưa

PRESERVING THE PAST

Life has changed a lot over the past 50 years, and there are many good pastimes which seem to be dying out. Work in groups and search for a past tradition or pastime which you highly appreciate give reasons why you like it work out a plan to help preserve it. Then make a poster presenting your ideas and share it with your class.

BẢO TỒN QUÁ KHỨ

Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều trong suốt 50 năm qua, và có rất nhiều những trò tiêu khiển hay dường như đang dần biến mất. Hãy làm việc theo nhóm và

– Tìm ra một truyền thống hoặc trò tiêu khiển trong quá khứ mà bạn đánh giá cao

– Đưa ra lý do vì sao bạn thích nó

– Lập ra một kế hoạch để bảo tồn nó

Sau đó, làm một tấm áp phích để thuyết trình ý tưởng của mình và chia sẻ nó với cả lớp.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *