Project Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 Mới

Bài 1

What make you proud of your area?

(Điều gì làm bạn tự hào về quê mình? )

Tạm dịch:

Tưởng tượng Đoàn Thanh Niên đang tổ chức một cuộc thi mang tên: ” Điều gì khiến bạn tự hào về quê mình”. Người tham gia phải chọn một điều đặc biệt và thuyết trình về nó. Có thể là một sản phẩm địa phương, đồ thủ công mỹ nghệ hoặc 1 địa danh thu hút.

Bây giờ:

  1. Làm việc trong nhóm và thảo luận về những thứ bạn sẽ nói về.
  2. Thu thập những bức ảnh từ những nguồn khác nhau hoặc vẽ tranh về những thứ này.
  3. Dán những bức ảnh lên một tờ giấy lớn.
  4. Tìm kiếm thông tin về những thứ này (nguồn gốc / lịch sử của nó, nó được làm như thế nào, đặc điểm chung,…)
  5. Thuyết trình trên lớp.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *